Stopp ulvejakten


Politikken som føres overfor rovdyrene i Norge truer deres overlevelse. De kritisk truede ulvene har en ekstremt høy risiko for å dø ut nasjonalt. Likevel skytes de – også innenfor sonen hvor de skal være prioritert. Hjelp oss å stoppe dette!

bildet viser to ulver sammen

Stopp ulvejakten

34,739 signaturer

Del underskriftskampanjen med vennene dine:

   


Siste signaturer
34,739 Fredrikke H. jan 21, 2022
34,738 Ine M. jan 20, 2022
34,737 Tone Marit H. jan 20, 2022
34,736 Mina H. jan 20, 2022
34,735 Selma B. jan 20, 2022
34,734 Maren H. jan 20, 2022
34,733 Neuberggata 4B . jan 20, 2022
34,732 Victoria S. jan 20, 2022
34,731 Sylvia S. jan 20, 2022
34,730 Irina B. jan 19, 2022

Ulven har vært totalfredet i Norge siden 1973 og skal være strengt beskyttet etter naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Til tross for dette tillater myndighetene årlig en omfattende jakt på ulvene. Hvert år skytes ulvefamilier, også innenfor ulvesonen der de skal ha beskyttelse. Stortinget har satt «bestandsmål» som for ulv er 3-6 ynglinger i året. Dette betyr at ulvene er politisk dømt til å fortsette å være kritisk truet. NOAH mener dette vedtaket er lovstridig.

I 2019 begynte myndighetene å gi tillatelse til å skyte ulv innenfor ulvesonen. NOAH gikk til midlertidig forføyning ved Oslo byfogdembete, men ulvene ble skutt før rettsbehandling. I starten av 2020 ble hele familiegruppen i Letjennareviret i sonen skutt ned. NOAH gikk i april 2020 til søksmål mot staten over dette vedtaket, og vant i tingretten! Mens ankefristen løp for staten var det stortingsvalg, og staten ventet til rett etter valget før de sviktet ulvene og anket NOAHs seier til lagmannsretten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (Venstre) uttalte at «saka reiser prinsipielle rettslege spørsmål om forvaltning av ulv, som eg meiner bør bli vurdert av ein høgare rettsinstans». Men det reiser også prinsipielle spørsmål at en regjering velger å kjøre saker i rettssystemet i den hensikt å få skyte flere kritisk truede dyr innenfor en snever sone hvor disse dyrene skal ha høy beskyttelse. Staten anker også saksomkostningene, og mener dermed at NOAH – som en ideell organisasjon – skal bære den økonomiske byrden ved å klargjøre om staten har brutt loven!

NOAH mener anken er et skremmende signal om at staten har overlatt til frivillige organisasjoner å jobbe for vern av truede dyr i Norge, mens staten selv bruker skattebetalernes penger på å uthule lovverket og sno seg unna internasjonale forpliktelser. I anken skriver statsadvokaten rett ut at de mener man kan skyte ulv for «konfliktdemping» – noe som tydelig viser at staten kun er ute etter å blidgjøre mindretallet som ikke liker ulv, mens de ignorerer flertallets vilje, så vel som naturkrisen.

Den nye regjeringens «Hurdalsplattform» inneholder også flere svært rovdyrfiendtlige punkter som i praksis er utrydningspolitikk, da ulven allerede er kritisk truet i Norge. Ulvejakten utenfor sonen er allerede i gang, hvor 26 ulver skal skytes. Rovviltnemndene vil også ta ut 4 ulvefamilier innenfor ulvesonen. Vedtakene om skyting innenfor sonen er helt like det vedtaket som tingretten mente var lovstridig i NOAHs rettssak. Vedtakene er påklaget, men Senterpartiets statssekretær har nylig gått langt i å «love» ulvemotstandere skyting av ulvefamilier innenfor sonen – før behandlingen er over. Det er helt klart at myndighetene ikke respekterer egne lover i sin iver etter å skyte ulv.

Signer denne kampanjen for å vise din motstand mot nemndenes uhørte forslag og mot statens rovdyrfiendtlig politikk!

Rovdyrene trenger at vi alle engasjerer oss for dem. Har du lyst til å bidra mer? Her har vi forslag til hvordan du kan hjelpe:

Støtt NOAHs rettssak for ulvene: NOAH kjemper i retten for ulvene, og du kan bidra ved å støtte rettssaken. Du kan gi din støtte til rettssaken her. 

Meld deg inn i NOAH og støtt arbeidet for rovdyrene: Bli medlem i NOAH og støtt arbeidet for dyrene med et valgfritt, månedlig beløp.