Foto: Tommy Solberg

Ulvene trenger deg, skriv til AP og FrP!


hovedfoto: Erik Frøystein

Senterpartiet forsøker å få Stortinget til å fatte et ulovlig vedtak for å få skutt familiegruppene i Mangen- og Rømskogreviret - hjelp ulvene ved å sørge for at Arbeiderpartiet og FrP ikke støtter SPs dyrefiendtlige forslag!

I september 2019 vedtok rovviltnemndene å skyte ned familiegruppene i Letjenna- og Mangenreviret, samt i grensereviret Rømskogen. Etter klager fra blant annet NOAH omgjorde Klima- og Miljødepartementet vedtaket slik at Mangen- og Rømskogreviret fikk leve. Nylig fremmet Senterpartiet et representantforslag på Stortinget der de ba regjeringen om å «umiddelbart følge opp rovviltnemndenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i revirene i Mangen og Rømskog(…)».

Det er svært kritikkverdig at Senterpartiet prøver å bruke Stortinget til å fatte enkeltvedtak om ulveforvaltning, og dermed overstyre miljødepartementets mandat.  Det er ikke Stortinget som vedtar lisensfelling, og når Senterpartiet prøver å bruke nasjonalforsamlingen til å få igjennom sin vilje på denne måten, misbruker de Stortinget, og skyver til side maktfordelingsprinsippet. NOAH mener Senterpartiet med deres representantforslag viser totalt manglende forståelse for rollefordelingen mellom Storting, regjering og domstolene, og at de ikke respekterer demokratiske prinsipper.

Fremskrittspartiet har foreløpig gitt blandede signaler om hvorvidt de vil være med på denne misbruken av Stortinget – noe NOAH innstendig ber dem om å avstå fra. Arbeiderpartiet sier de er i «tankeboksen» når det gjelder hvordan de vil stille seg til forslaget. Dersom Arbeiderpartiet vil fremstå som et ansvarlig styringsparti kan de ikke være med på å gjøre vedtak som bryter loven og misbruker Stortinget!

NOAH oppfordrer alle til å skrive en høflig, og saklig e-post, og be dem om å stemme MOT Senterpartiets forslag

Her er oversikt over FrP og Arbeiderpartiets medlemmer av Miljøkomiteen:

Arbeiderpartiet:

espen.barth.eide@stortinget.no
Asmund.Aukrust@stortinget.no
Ruth.Grung@stortinget.no
else-may.norderhus@stortinget.no

Fremskrittspartiet: 

gisle.meininger.saudland@stortinget.no
Runar.Sjastad@stortinget.no
terje.halleland@stortinget.no

Det beste vil alltid være å skrive med egne ord, men for enkelhets skyld har vi her laget et forslag til hva man kan skrive;

Kjære …

Senterpartiet har nylig fremmet et representantforslag om å skyte familiegrupper av ulv, innenfor ulvesonen, herunder Mangen – og Rømskogflokken. Et slikt forslag bryter med viktige maktfordelingsprinsipper, og er ulovlig. Jeg vil med dette oppfordre deg til å ikke stemme for forslaget, og ta avstand fra Senterpartiets forsøk på å misbruke Stortinget for å få gjennomslag for å slakte flere ulver, innenfor ulvesonen. 

Med vennlig hilsen …

 

Foto: Eirik Frøystein

Støtt NOAHs arbeid for ulvene
Bli medlem: