Ulvejakt med hund - et grovt overtramp fra Solhjell!

NOAH reagerer med vantro på at miljøvernministeren få dager etter at Miljødirektoratet avslo ulvejakt med hund, forskutterer tillatelse til slik jakt. Ulvejakt med hund kan i verste fall fortone seg som den nå forbudte engelske revejakten. NOAH krever at Solhjell trekker tilbake tillatelsen på dyrevernmesssig grunnlag, og forsøker nå å få et møte med ham for å informere om problemene knyttet til denne typen jakt.

Denne helgen uttalte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i et møte med rovdyrmotstandere, at han var åpen for tillatelse for ulvejakt med hund. NOAH reagerer sterkt på denne uttalelsen. De dyrevernmessige sidene ved slik jakt er på ingen måte utredet, og Miljødirektoratet har uttalt at det må en bred høring til før slik jakt kan tillates.

– Når miljøvernminister Bård Vegar Solhjell lover tillatelse til en slik kontroversiell jakt som etter alt å dømme er sterkt i strid med dyrevelferdsloven, viser han en udemokratisk holdning som NOAH er svært skuffet over. I andre saker har ministeren vist evne til å lytte til begge sider; i denne saken opererer han som om dyrevernhensyn overhode ikke eksisterer. NOAH tror miljøvernministeren kan bedre enn dette, og utfordrer ham til å revurdere sitt standpunkt og innhente informasjon også om dyrevelferdsaspektene, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter.

Bildeklipp fra video trening av plotthunder – som brukes til jakt – fra Sverige. Hunden trenes ved å slippes løs foran en grevling i bur.

Den offentlig tilgjengelige dokumentasjon på hvordan ulvejakt med hund fortoner seg, er sparsom, men coyotejakt fra USA er noe bedre dokumentert og kan fortone seg ikke som den nå forbudte engelske revejakten: En større gruppe hunder jager en enslig coyote til den blir så utslitt at hundene kan rive coyoten ihjel. Dersom coyoten kommer på skuddhold mens den ennå jages av hundene kan den bli skutt, men dersom jakten ender med at coyoten slites ut og hundene kommer til, vil det sannsynligvis være vanskelig å skyte. NOAH har også sett dokumentasjon på eksempel av trening av «plotthunder», som de rovdyrjaktende hundene kalles, og mener denne klart er i strid med dyrevelferdsloven.

Ulvejakt med hund fra USA hvor coyote drepes av hunder
Bildeklipp fra video av coyotejakt med hund i USA, hvor coyoten drepes av hundene.

Solhjell må ikke tillate ulvejakt med hund!

NOAH har nå sendt et brev til miljøvernministeren hvor vi forespør et møte for å gi ham informasjon om problemene tilknyttet jakt med hund. Vedlagt brevet lå flere bildeklipp fra videoer som viser jakt med hund, hvor to hunder har endt opp med å drepe en coyote. NOAH frykter at noe lignende vil kunne skje dersom Solhjells tillatelse settes ut i livet: «Søknaden som foreligger beskriver slipp av to   løse hunder på spor av ulv. NOAH  mener det skal godt gjøres å garantere  i en  slik ukontrollert  og ekstrem situasjon, at man ikke kan ende opp med  «kamp» – hvor da  resultatet  risikerer nettopp å bli  ihjelriving  av ulven.»

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.