Foto: Statens naturoppsyn

21 jervevalper drept i hiet - en skam!

I Norge trues alle de store rovdyrene av utrydningspolitikken som føres mot dem. Men særlig jerven er ekstra utsatt. I tillegg til at 72 jerver ble drept under lisensfelling sist sesong, er nå ytterligere 49 jerver drept i såkalt «ekstraordinært uttak», som blant annet innebærer at Statens naturoppsyn dreper jervemor og valper i hiet.

«Ekstraordinært uttak» av jerv blir ifølge Miljødirektoratet gjennomført «for å forebygge skader på husdyr og tamrein.» Fra februar til april i år ble 28 voksne jerver og 21 valper drept av Statens naturoppsyn. Jerven er fredet og sterkt truet, og dette er ikke annet enn en stor skam.

Det ble gjennomført 9 hiuttak av jerv. Under hijakten sporer jegerne opp jervehiet der ungene, som fortsatt er helt avhengige av moren oppholder seg. Deretter blir alle ungene, og ofte også moren, dratt ut av hiet og skutt i hodet. Finnes det ingen grenser for hva vi skal utsette ville dyr for? NOAH har lenge forsøkt å få på plass et forbud mot denne svært uetiske og lovstridige jaktformen, og vi trenger flere med oss som vil kjempe mot dette!

Støtt NOAHs arbeid for et forbud mot dreping av jervemor med unger!
Bli medlem:

NOAH mener det er fullstendig uholdbart at myndighetene ikke tar innover seg det faktum at vi befinner oss i en naturkrise, hvor politikken som tar sikte på å skyte flest mulig rovdyr må opphøre snarest. Les mer om jakt på jerver her.

I tillegg til jervene drept under lisensfelling, og hiuttakene, har norsk og svensk naturoppsyn i fjor og i år avdekket ulovlig dreping av til sammen fire jerver på begge sider av riksgrensen i Nord-Salten. Dette kan du lese mer om her.

Når den hensynsløse politikken mot ville dyr fremdeles pågår, er det viktig at protestene mot denne politikken også vedvarer. NOAH fortsetter kampen for rovdyrene, og det haster å få på plass en ny politikk hvor bevaring av rovdyr står sentralt.

Foto: Tommy Solberg

Hjelp NOAH i kampen for rovdyrene! Bli medlem i NOAH!