«Vi gir oss aldri»: Over 1000 samlet seg i protest mot regjeringens utrydningspolitikk

I år har SP/AP-regjeringen presset igjennom tidenes mest omfattende nedslakting av ulvefamilier inne i ulvesonen. Dette kan vi ikke akseptere! Derfor arrangerte NOAH stor markering for vern av ulvene i norsk natur, i samarbeid med 12 andre dyre- og miljøorganisasjoner og partier.

Over de siste årene har vi sett en stadig verre utrydningspolitikk overfor de kritisk truede ulvene. I år tillot regjeringen også å jage ulvene inn i yngletiden, og med helikopter – begge deler i strid med Bernkonvensjonen om beskyttelse av truede arter, og dyrevernprinsipper i norsk lov. Lørdag 5. mars samlet over 1000 mennesker seg foran Stortinget for å kreve reelt vern av ulv, under parolen «Vi gir oss aldri: La ulven leve!».

Årets ulvejakt – ulovlig?

Til tross for at NOAH er i en pågående ankesak med staten om ulovlig vedtak om skyting av ulv i ulvesonen, og har vunnet i tingretten, tillot likevel regjeringen skyting av fire flokker i ulvesonen i år – flere enn noensinne. Begrunnelsen er svært lik Letjenna-vedtaket, som tingretten har dømt å være ugyldig (oppdatering juli 2022 er at NOAH og ulvene også har vunnet frem i lagmannsretten).

NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr gikk derfor til midlertidig forføyning mot vedtaket. Oslo Tingrett ga organisasjonene medhold og jakten på de fire ulvefamiliene ble midlertidig stanset. Staten anket imidlertid beslutningen og rett før retten stengte fredag 11.februar, omgjorde lagmannsretten tingrettens avgjørelse. Jakten startet allerede kl. 08.00 lørdag morgen, og tidsperspektivet gjorde at en anke var umulig. Lisensjakten stanset påfølgende tirsdag, men regjeringen gjorde umiddelbart et nytt vedtak om at SNO skulle fortsette jakten inn i yngletiden frem til 1. mars. Dette ble kalt «ekstraordinært uttak», men SNO har uttalt at de ser på det som «skadefelling». Les mer om forføyningssaken her.

Uten de ville dyrene, dør naturen

Samme uke som NOAHs markering for økt vern av ulv, hadde Norges klima- og miljøminister ledet FNs naturtoppmøte i Kenya. Statsledere har lovet at tiden er inne for å ta vare på naturmangfoldet. Men Norge leder samtidig an i en politikk som presser truede arter til utryddelse, og uthuler internasjonale konvensjoner for natur, og allerede uken før hadde Norges minister på hjemmebane forsvart «ekstraordinære tiltak» for å skyte flere kritisk truede ulver.

NOAHs leder Siri Martinsen innledet markeringen for ulvene og sa: «Norge gjør det som FN advarer mot: desimerer arter, holder dyr truet, vrir og vender på lover og konsevensjoner for å ta livet av mest mulig truede dyr, motarbeider bevissthet om hvor viktig det er å verne dem. Norge restaurerer ikke natur, Norge ødelegger natur. Derfor er det et stort paradoks at vår egen klima- og miljøminister hele denne uken har ledet toppmøtet for naturmangfold i regi av FNs naturpanel. (..) Hver og en av statslederne stod på talerstolen og sa at tiden nå er inne for å handle for naturen, det sa også vår klima- og miljøminister. Men bare noen dager i forveien prøvde han å fortelle nordmenn at det krevdes ekstraordninære tiltak, ikke for å verne kritisk truede ulver, men for å skyte flere av dem. Bare noen uker siden måtte vi som dyre og naturvernorganisasjoner sloss mot vår egen minister i rettsalen for truede dyrs rett til å leve.»

«Vi gir oss aldri»

Det ble holdt mange sterke appeller under markeringen, av fagpersoner, politikere, organisasjoner og folk som bor i ulvesonen og opplever ulvejakten på nært hold. Film fra hver enkelt appell finner du på NOAHs Youtube.

Blant appellantene var biologiprofessor Dag Olav Hessen, som sa: «Det spørsmålet vi må stille oss er med hvilken etisk rett vi regner våre egne interesser som så fundamentalt overordnet ikke bare ulvens, men alt annet liv.»

Dag O. Hessen holder appell på NOAHs markering
Biolog Dag O. Hessen holder appell på NOAHs markering for ulv.

Naturfilmskaper Arne Nævra snakket om sin tid på Stortinget og hvor lite kunnskap det var om ulv i debattene: «Det som slo meg da jeg satt her inne på Stortinget i 4 år og jobbet for naturmangfold hele tiden, det var hvor utrolig lite kunnskap det var rundt de store rovdyrene. Jeg har ikke sett noen sak her inne som er blitt diskutert mer på synsing og tro og så lite kunnskapsbasert» sa han.

Arne Nævra holder appell på NOAHs markering for ulv
Naturfilmskaper Arne Nævra stilte nok en gang opp for de kritisk truede ulvene.

Også naturfotograf Roger Brendhagen snakket om ulven som «et spillkort» i politikken: «Rovdyr hører hjemme i den norske faunaen, men dessverre har de havnet der de ikke hører hjemme: som et politisk spillkort hos grupperinger og politiske partier som vil fjerne rovdyrene i vår felles kulturarv» sa han.

Roger Brendhagen holder appell på NOAHs markering for ulv
Roger Brendhagen står på barrikadene for nordisk fauna hver dag og holdt appell på NOAHs markering.

Endre Kvangraven, forfatter av «Ulven i den norske kulturlandskapet» og økofilosof, sa: «hvis andre land gjorde som Norge, hadde vi nesten ikke hatt natur igjen. (…) Ulven er en berikelse for norsk natur, elg og villrein har utviklet seg i samspill med ulv i hundre tusenvis av år. Uten ulv er det noe helt grunnleggende som mangler»

Endre Kvangraven holder appell på NOAHs markering for ulv
Endre Kvangraven har skrevet boken «ulven i det norske naturlandskapet» der han sporer ulvens historie i Norge fra middelalderen til i dag. Kvangraven mener tankegangen om ulv fra 1800-tallet fortsatt henger igjen i deler av befolkningen.

Religionsprofessor Dag Øistein Endsjø uttrykte bekymring for fremtidens natur dersom desimering av arter får fortsette: «Det handler om å kunne se våre barnebarn i øynene, dette er umulig om vi ødelegger naturen fordi noen få hater den, fordi noen få bare vil bruke den og fordi noen få vil ha jakten sin fullstendig i fred.»

Dag Øistein Endsjø holder appell på NOAHs markering for ulv
Dag Øistein Endsjø mener vi må ta drastiske grep for naturen dersom våre barnebarn skal kunne oppleve natur og ville dyr i fremtiden.

Kriminologprofessor Ragnhild Sollund forklarte noen av grunnene til at hun har klaget inn Norges rovdyrpolitikk til Bernkonvensjonen: «Norge har gjennom sin forpliktelse til Bernkonvensjonen forpliktet seg til å beskytte truede arter og deres habitater, men gjør det ikke! Regjeringens evige mantra om at de dreper ulv for å dempe konflikt er ikke nevnt i konvensjonsteksten som et unntak (for å skyte ulv) og ikke lykkes regjeringen i å dempe konflikten. Flertallet i Norges befolkning ønsker ulv og andre store rovdyr i norsk natur» sa hun.

Ragnhild Sollund holder appell på NOAHs markering for ulv.
Ragnhild Sollund har klaget inn Norges rovdyrpolitikk for Bernkonvensjonen.

Representanter fra ulvesonen var Camilla Cox, Marianne Mikalsen og Camilla Hovstad som alle holdt sterke appeller om deres opplevelse av å bo nære ulv og hvordan ulvejakten påvirker mange beboere i ulvesonen.

Camilla Cox holdt appell under NOAHs markering for ulv
Camilla Cox var en av beboerne i ulvesonen som holdt en sterk og personlig appell på markeringen.

Blant politikere som holdt appell var Ola Elvestuen (Venstre), Arne Haabeth (MDG og medlem i rovviltnemnda Oslo og Viken), Kathy Lie (SV), Halvor Endrerud (AUF), Einar Dåsnes (Unge Venstre).

Ola Elvestuen holdt appell på NOAHs markering for ulv
Ola Elvestuen fra Venstre var en av politikerne som støttet NOAHs markering for ulv.

Medarrangører for markeringen var Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr, Rovviltets Røst, Bygdefolk for rovdyr, Greenpeace Norge, Miljøpartiet de Grønne, Venstre, Unge Venstre, Grønn Ungdom, SU, AUF og WWF. Alle deres appeller kan også ses på NOAHs Youtube.

Anne Margrethe Vadder holdt appell på NOAHs markering for ulv
Anne Margrethe Vadder (Rovviltets Røst) holdt appell på markeringen. Rovviltets Røst var med som medarrangør, sammen med 12 andre organisasjoner.

Vi gir oss aldri for ulvene og vil fortsette å kjempe for dem og mot rovdyrfiendtlig politikk, helt til vi blir hørt og kritisk truede dyr i Norge får reelt vern. Tusen takk til alle som møtte opp på markeringen og til alle medarrangører og appellanter!

Vil du støtte NOAHs arbeid for ulvene? Bli medlem i NOAH!