SP vil fremme mistillitsforslag mot Helgesen - fordi han følger loven


Stortinget har nettopp avvist endring av Naturmangfoldloven som ville ha åpnet for å skyte flere ulver. Nå viser ulvemotstanderne på Stortinget imidlertid totalt manglende forståelse for lov og rett når de krever en forskrift i strid med lov og konvensjon, og fremmer mistillit til en statsråd fordi han følger loven.

I går jublet NOAH over at Naturmangfoldloven ble reddet fra forsøk på svekkelse etter stortingsbehandling. Det er imidlertid med sterk bismak NOAH registrerer at stortingsflertallet har mistet sans og samling, og nå forlanger at en forskrift skal åpne for ulveskyting av hensyn til rekreasjonsjakt – når verken loven eller Bernkonvensjonen vil tillate dette:

– Stortingsflertallet av AP, H, KrF, FrP og SP kan ikke slenge ut en rekke ønsker om at «jakt som friluftsinteresse» og «frykt» skal være avgjørende for å skyte kritisk truede dyr, og forlange at regjeringen skal basere forvaltningen på utsagn som overhode ikke tar hensyn til lovverket vårt. Enhver regjering må basere seg på hva som faktisk er lover og signerte internasjonale konvensjoner. At stortingspolitikere faktisk forlanger at disse settes til side er uhørt. Det er overhode ikke grunnlag for å skyte kritisk truede dyr av hensyn til rekreasjonsjakt, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

Senterpartiet ute å kjøre

I tillegg vil Senterpartiet fremme mistillit mot Helgesen, etter annonseringen om at Naturmangfoldloven ikke skal endres. Senterpartiets mistillitsforslag topper useriøsiteten i ulvedebatten, og NOAH reagerer sterkt på at Arbeiderpartiet vil «vurdere» å støtte dette:

– Man bruker ikke mistillitsforslag for å tvinge ministre til å bryte loven. Men Senterpartiet, i sin totale disrespekt for lov og rett, gjør nå nettopp det. Det verste ved det hele er imidlertid at Arbeiderpartiet ikke umiddelbart avviser en slik uhyrlighet. Skal man tas alvorlig som et styringsdyktig parti, og ikke en upålitelig populist, kan man rett og slett ikke hive seg på mistillitsforslag mot politikere fordi de følger loven – selv ikke i et valgår. Arbeiderpartiet må ikke bli Senterpartiets løpegutter, men bevare et visst minimum av verdighet i ulvedebatten, sier Martinsen.
NOAHs frivillige deler ut informasjon om ulv foran Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen.