Skandaløst: Halvparten av norske ulver risikerer å bli skutt!

hovedfoto: Erik Frøystein

Rovviltnemndene i region 4 og 5 "prøve-voterte" 28. august for at over halvparten av den kritisk truede ulvestammen i Norge skal skytes - inkludert 5 flokker innenfor ulvesonen. På grunn av "dialog" med Sverige, ble endelig vedtak utsatt. Dette er ikke annet enn skandaløst, og NOAH kjemper på for ulvene - deres eneste håp ligger nå i retten.

NOAH reagerer sterkt på flertallsinnstillingen fra rovviltnemndenes møte, om at 32 dyr i 5 flokker innenfor ulvesonen, i tillegg til 12 ulver utenfor sonen, skal tas livet av.  Dette er totalt 44 dyr, noe som utgjør over halvparten av den nåværende ulvestammen. NOAH holdt innlegg på møtet og advarte nemndene mot å gjøre ulovlige vedtak mens det er pågående rettsprosesser.

NOAH har gått til sak over skyting av Letjenna-reviret, og WWF fikk medhold i lagmannsretten om at skyting av Osdalen- og Julussaflokken var ulovlig. NOAH mener det er skremmende å se at medlemmer i nemnda bortforklarer disse rettslige prosessene, og prøver å få skutt flest mulig flokker før det eventuelt stoppes av rettsvesenet!

Dersom rovviltnmenda får det som de vil risikerer vi å miste over halvparten av den kritisk truede ulvestammen i Norge. Det haster i kampen for å redde dem!

Vi kan ikke tillate at halvparten av ulvene drepes. Hjelp oss i kampen! Bli månedsgiver i dag!

NOAHs fagmedarbeidere arbeider på spreng for å klage på vedtakene både i og utenfor sonen. NOAH deltok på møtet, og mener diskusjonene der viser tydelig at det er rene næringsinteresser som styrer vedtakene. Det er absurd at et fåtall mennesker med særinteresser skal få avgjøre skjebnen til en kritisk truet art på vegne av hele Norge.

NOAH vil forøvrig takke representantene fra MDG på møtet, som løftet frem det faktum at mange er positive til ulv, og negative til skyting. De ble imidlertid ikke hørt – ganske enkelt fordi flertallet av nemndsmedlemmene var talerør for beite- og jaktinteresser.

Rovviltnemndene har lenge vært et sted hvor særinteresser får bestemme hvordan Norge skal behandle truede rovdyr. Dette ble tydeliggjort da leder av møtet kalte MDGs forslag om å ikke skyte kritisk truet ulv før rettsavklaring «det mest ytterliggående forslaget», mens forslag om å skyte halvparten av ulvestammen fikk flertall. Dette er uverdig, og NOAH mener det er på høy tid at nemndene avvikles.

Vil du hjelpe ulvene?

NOAH fortsetter den intense kampen for å redde ulvene i Norge, men vi trenger din hjelp! Meld deg gjerne inn som månedsgiver i NOAH – dette gjør at vi står sterkere i arbeidet. Du bestemmer selv hvilket beløp du ønsker å støtte med.

NOAH har gått til rettssak mot staten for å forhindre at flere ulveflokker i ulvesonen blir skutt. Saken er nå berammet til mars 2021. Det vil kunne koste oss mye å ta denne saken så langt det er nødvendig, og har i den forbindelse opprettet en innsamlingsaksjon på Facebook. Les mer om rettssaken og gi gjerne et økonomisk bidrag av valgfritt beløp her. Man kan også støtte saken på Vipps «NOAH gave 17420». Tusen takk!

Vi håper at alle som er opptatt av truede dyrs vern og respekt for naturen, nå vil støtte NOAH i vår kamp for å redde ulvene – og øke truede dyrs rettsvern.

Foto: Tommy Solberg

Hjelp oss i arbeidet for ulvenes rett til å leve i norske skoger. Bli medlem i NOAH!