Foto: Tommy Solberg

Skandaløs rettslig svikt av Høyesterett i ulvesaken

Dommen i WWFs ulvesak kom i dag, og frikjenner staten. NOAH, som går til sak mot staten over skyting av ulv inne i ulvesonen, reagerer sterkt.

I 2017 gikk WWF til rettssak mot staten på bakgrunn av ulvejakta i Østerdalen vinteren 2017-2018, hvor 31 ulver ble vedtatt skutt. Saken har nå vært oppe i Høyesterett, og i dag kom dommen. NOAH har også tatt staten for retten, om skyting av ulver innenfor sonen, og denne saken kommer opp i mai.

Når Høyesterett velger å frikjenne staten, svikter rettssystemet naturen og truede dyr på det groveste. Høyesterett overlater tolkning av internasjonale avtaler til politikere som har sterk slagside når det gjelder å prioritere næringsinteresser foran vern av truede dyr. Det er en skandaløs rettslig svikt. Dommen i denne saken får Norge til å fremstå som et stadig mer naturfiendtlig land.

NOAH reagerer sterkt på at Høyesterett mener at skytingen av ulvene ikke truet bestandens overlevelse. Dette er en uforståelig konklusjon, da arten holdes nede på et kritisk truet nivå. Dersom den massive nedskytingen av ulvene fortsetter, står arten åpenbart i reell fare for utrydding. Det har vært forstemmende å høre staten i rettssalen hevde at norsk rødliste over truede arter ikke har noen betydning – og det er alvorlig at Høyesterett legitimerer denne uakseptable holdningen. Vi er midt i en naturkrise, og Artsdatabanken har nettopp varslet at 1/3 av norske pattedyr snart vil befinne seg på rødlisten. Det er en skandale hvordan Norge behandler truede dyr.

NOAH har likevel håp om at vår egen sak vil vinne frem, og skal nå gå igjennom dommen nøye. Hvis Høyesterett i WWF-dommen legger avgjørende vekt på at flokkene var utenfor ulvesonene, vil det kreves av retten å ta en helt annen tilnærming når saken gjelder skyting innenfor sonen. Innenfor sonen skal de kritisk truede dyrene ha høy beskyttelse – det har de ikke nå, og det er det NOAHs sak handler om.

Foto: Erik Frøystein

Støtt NOAH i kampen for ulvenes overlevelse. Bli medlem i NOAH!