Sensur av Nemi-ulvestripe er tegn på alvorlig samfunnsproblem


Nylig har et svensk mediekonsern sagt opp tegneserien Nemi på dagen på grunn av en stripe med tegning av ulv og informasjon om at ulven er truet. NOAH mener avgjørelsen er et alvorlig angrep på ytringsrommet og på engasjement for naturmangfold.

Mediekonsernet NTM tok nylig Nemi-serien bort fra alle sine flater, med begrunnelse at en stripe med informasjon om ulv var «politisk» og at tegneserier ikke skal ha politisk budskap fordi man ikke har «motsvar» i tegneseriespalten. Senere har konsernet kommet med andre «begrunnelser» som at akkurat den stripen ikke hadde «knorr», og videre at de «bytter ut serier med jevne mellomrom». NOAHs leder reagerer sterkt på mediehusets opptreden:

– Dette har ingenting å gjøre med at de «bytter ut serier», eller at en konkret stripe ikke hadde nok «knorr», som de kaller det. Begrunnelsen de selv publiserte da de tok serien vekk, var at det var et «politisk budskap» i stripen, og at dette var om bevaring av ulv. De fortsetter å opptre kritikkverdig ved å lyve om og bortforklare den egentlige grunnen til sensuren. Og den egentlige grunnen er rett og slett hårreisende; mediehuset med slagord «Det fria ordet är grunden för vår verksamhet» nedlegger her forbud mot at kunstnere som bidrar til publikasjonene deres har «politiske» budskap generelt, og bryr seg om naturmangfold og ulv spesielt. Det er brudd på ytringsfriheten, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH.

NOAH kjøper heller ikke påstanden om at det må være rom for motsvar i selve tegneserien:

– Det er en absurd påstand at det skal være tilsvarsmulighet i en tegneserie – eller i en kommentar for den del. Aviser er fulle av kommentarer, intervjuer og kunstneriske innslag som naturligvis alle kommuniserer politiske standpunkter eller fakta på en eller annen måte. Har man kommentarer til det, så er leserinnleggsidene stedet man blir henvist til for tilsvar. Kanskje avisen mener at motstandere mot ulv har en spesiell tilsvarsrett som gjør at man aldri kan uttale et faktum om ulv eller ønske om bevaring av ulv, uten at de samtidig kommer til orde med et negativt syn på ulv? Det er fullstendig latterlig å sensurere en tegneserie for å opplyse om at ulven er truet. Det er som å ikke akseptere at en tegneserietegner bruker uttrykket «nå er det klimakrise» i en stripe. Det finnes ingen unnskyldning for måten NTM oppfører seg på, sier Martinsen.

NOAH mener hendelsen er et tegn på en alvorlig samfunnsutvikling:

– Vi har over de senere årene sett i norsk medielandskap at negative holdninger til og demonisering av ville dyr, og ulv i særdeleshet, har blitt vanlig. Politikere kan uttale at de ønsker ulven utryddet uten å få kritiske spørsmål fra media. Samtidig får politikere som er for naturmangfold kritiske spørsmål om ikke man bør skyte flere ulver. Lokalbefolkning som er mot ulv får mye større medierom enn de som er for ulv – selv om de førstnevnte er i mindretall. Det er skapt en skjev medievirkelighet hvor det nærmest fremstilles som «kontroversielt» å være for vern av truede dyr. Det er noe av samme tendens i Sverige, og Nemi-saken er et grelt eksempel på hvordan redaksjonen tydeligvis har gitt etter for press fra jaktinteresser og sensurert en kunstners frie rett til å formidle naturkunnskap. Det de gjør er å si at uttaler du deg positivt om ulv, eller sier at ulven er truet – som den jo er – så risikerer du represalier. Det er uholdbart og et alvorlig samfunnsproblem, uttaler Martinsen.

Også flere redaktører har reagert på sensuren. Tidligere NRK-redaktør og tidligere leder for NRKJ, Steinar Nielsen, sier i et innlegg i Journalisten: «Hvis man mener at tegneserier ikke er et sted for ytringer, bør man be om å få skolepengene sine tilbake. Og man bør i hvert fall ikke være redaktør. Tegneserier er jo nettopp ytringer, gjerne formidlet gjennom ironi og humor med brodd. Dessuten, å snakke om samtidig imøtegåelse her er skivebom. Krav om samtidig imøtegåelse gjelder angrep mot personer eller identifiserbare grupper og slett ikke når «kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling» for å sitere den norske Vær varsom-plakaten. Svenske medier har et tilsvarende regelverk for publisering.»

Tegnereserieskaperen Lise Myhre har publisert en uttalelse til hendelsen som lyder som følger: «En av tegneserien Nemis største styrker er nettopp at den ikke bare byr på tannløs underholdning, men også tar opp temaer jeg synes er viktige. Jeg har aldri opplevd å bli sensurert før, og i 25 år har Nemi hatt utallige meningsytringer. At en svensk redaksjon nå først velger å trykke en stripe med to faktasetninger om ulv, og nå angrer, får stå for deres regning. Jeg fortsetter å lage Nemi som før, og fortsetter å mene at biologisk mangfold er viktig.»

Vil du hjelpe NOAH få rovdyrene ut av truet status?

Bli medlem!