Send ditt innspill til ny forvaltningsplan for rovvilt i Troms og Finnmark


Vil du være med å påvirke innholdet i ny forvaltningsplan for rovvilt i Troms og Finnmark? Fylkesmannen ber nå spesifikt om innspill fra «hvermannsen».

Vil du forhindre skadefellingstillatelser på rovdyr? Ønsker du at det skal brukes mer midler på forebyggende tiltak? Vil du ha høyere toleranse og aksept for rovdyr i Norge? Dette er en fin mulighet til å direkte påvirke rovdyrforvaltningen til det bedre for rovdyrene. Innspill kan sendes til: forvaltningsplansftf@statsforvalteren.no

Dersom du har relevant fagkompetanse setter Statsforvalteren også opp «arbeids- og referansegrupper», der din stemme for rovdyrene vil kunne være spesielt viktig. Dersom du ønsker å sitte i en av disse gruppene kan du også sende til e-posten over.

NOAH sender alltid innspill når det er revidering av forvaltningsplaner for rovdyr. Nedenfor kan du finne PDF av noen av våre tidligere høringssvar – kanskje finner du noen kilder og tips du kan bruke i eget innspill?

Her er noe av det NOAH mener bør inn i forvaltningsplanen:

  • Ny forvaltningsplan bør inkludere et konkret mål om at bjørn, jerv, ulv og gaupe skal komme ut av status som truede arter, og en beskrivelse av hvordan man vil oppnå dette målet i forvaltningsplanen.
  • Det bør være et overordnet mål om økt aksept og toleranse for rovdyr i Norge, og mye større vekt på ikke-letale forebyggende tiltak i rovviltforvaltningen. Ikke-letale forebyggende tiltak problematiseres i alt for stor grad, enn at det sees på som en mulighet for å ivareta både beitedyr og rovdyr. Letale tiltak øker heller konflikten enn å dempe den.
  • NOAH ønsker en forvaltning som tar hensyn til rovdyrenes biologi (les mer i NOAHs innspill under)
  • Antall rovdyr i et område er ikke avgjørende for tap av beitedyr: Det er bevis fra flere forskningsstudier at lokale forhold, ikke antallet av rovdyr, spiller en nøkkelrolle for å redusere omfanget av tap til rovdyr.

Her er noen av NOAHs tidligere innspill:

Høringssvar til ny forvaltningsplan i region 4

Høringssvar til ny forvaltningsplan i region 2

Foto: Roger Brendhagen

Vil du støtte arbeidet for dyrene?

Bli medlem!