Seier: Ingen endring av Naturmangfoldloven!


I vinter foreslo regjeringen å endre Naturmangfoldloven for å kunne skyte flere ulver. I dag ble det klart at det ikke blir noen endringer i loven, etter behandling i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Da Naturmangfoldloven stod i veien for å kunne skyte et stort antall av den kritisk truede ulvebestanden, foreslo regjeringen å endre lovverket for å kunne gjennomføre sin dyre- og naturfientlige rovdyrpolitikk. NOAH har jobbet hardt mot dette lovendringsforslaget, som ville ført til et betydelig svekket vern både for de truede rovdyrene og de andre ville dyrene som lever i Norge. I dag ble det endelig klart at loven står fast, etter at Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, med Venstres Ola Elvestuen i spissen, gikk mot regjeringens forslag.

NOAH har jobbet hardt mot forslaget om endring i Naturmangfoldloven, som ville ført til et betydelig svekket vern både for de truede rovdyrene og de andre ville dyrene som lever i Norge.

– NOAH ønsker å gi ros til de partiene som har stått stødig på ulvenes side gjennom hele prosessen; Venstre, SV og MDG. Det er svært viktige prinsipper som har stått på spill, og det er en stor seier for dyrene og naturen at Stortinget nå har satt ned foten for den absurde debatten vi har sett de siste månedene – og slått fast en gang for alle at det ikke er noe grunnlag i verken Bernkonvensjonen eller vårt nasjonale lovverk for å gjøre det enklere å skyte kritisk truet ulv, sier leder i NOAH Siri Martinsen.

NOAH håper nå at alle partier på Stortinget vil forstå viktigheten av et sterkt vern av Norges truede rovdyrbestander:

– Det er en stor seier for NOAH og alle andre som har jobbet for ulvene, at den viktige Naturmangfoldloven står fast. Allikevel er vi svært bekymret over at flere partier på Stortinget har vist at de ikke forstår hva det innebærer å beskytte truede ville dyr. Disse partiene må nå rydde opp i egne rekker, slik at det ikke er noen tvil om at alle partier anerkjenner Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven, sier Martinsen.

Det er en stor seier for NOAH og alle andre som har jobbet for ulvene, at den viktige Naturmangfoldloven står fast. Foto: Tine Marie Hagelin/WWF Norge

Leder i Energi- og miljøkomiteen Ola Elvestuen (V) uttrykker stor glede over at Naturangfoldloven ikke endres og at ulvenes vern ikke svekkes, men deler også NOAH bekymring over at flere av de andre partienes står fast ved sin naturfiendtlige rovdyrpolitikk: «I stedet for å vedta en ansvarlig ulvepolitikk, går de fire partiene (Høyre, Ap, Frp og KrF) fortsatt inn for å skyte et stort antall av de ulvene vi har i Norge i dag. Det er bare Naturmangfoldsloven som stopper dem. Og Naturmangfoldsloven, den ligger fast, og det kommer Venstre til å fortsette å sørge for» skriver Elvestuen på sin facebookside.

NOAH har jobbet hardt for at politikerne ikke skulle rasere de truede artenes vern, og har vært en sentral aktør bak dagens viktige seier. Det er imidlertid mye arbeid som gjenstår når det gjelder vern av ulvene og de andre rovdyrene. Vil du støtte NOAHs arbeid for rovdyrene fremover? Bli månedsgiver!