Roviltnemndene legger på nytt opp til masseslakt av ulv

I går ble det kjent at rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt at det skal felles 36 ulver kommende vinter, både innenfor og utenfor ulvesonen.

I fjor vedtok nemndene å felle 47 ulver – noe NOAH og flere andre organisasjoner påklaget, og som senere ble omgjort da det viste seg å være både lovstridig og i strid med Bernkonvensjonen. Nå har nemndene igjen lagt opp til masseavlivning av ulv den kommende vinteren.

Ulven er oppført som «kritisk truet» på den norske rødlita. Vinteren 2016/2017 ble det kun påvist 105-112 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal. Å skyte kritisk truede dyr «preventivt» er stikk i strid med alle regler.

– NOAH mener hele ordningen med rovviltnemder er moden for en revurdering av hvordan de forstår sin egen rolle. Det er kritikkverdig at vi har nemnder som nærmest driver kampanje mot rovdyr. NOAH er kritiske til de høye kvotene som generelt tildeles og vil oppfordre Miljøverndepartementet til å sjekke nemndenes habilitet opp mot forvaltningslovens krav, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH. 

NOAH har i brev til rovviltnemndene påpekt at vi ikke kan se at det er grunnlag for å åpne for felling av Jusdalsflokken, Osdalsflokken og Slettåsflokken slik nemndene foreslår. Alle tre flokkene befinner seg helt eller delvis innenfor ulvesonen, og fordi flokken skal ses som en helhet bør hele reviret være beskyttet som om det finnes innenfor ulvesonen.

– Disse flokkene er svært viktige for å sikre levedyktigheten av den skandinaviske ulvebestanden og for oppnåelse av målet om å bringe ulven ut av status som kritisk truet. NOAH vil også minne om at ulvesonen utgjør kun 5% av hele territoriet i Norge. Det er viktig at vi sikrer at streng beskyttelse av ulvene opprettholdes i det minste innenfor dette territoriet. Å skyte kritisk truede dyr «preventivt» er stikk i strid med alle regler, og det er viktig å få slått dette fast, og unngå den masseslakten av ulver som rovviltnemdene legger opp til, sier Martinsen.