Resultater for de store rovdyrene


I vårt arbeid for de fire store rovdyrene i Norge har NOAH klart å hindre svekkelse av naturmangfoldloven, og vi har utfordret og besvart hvert eneste forsøk de siste årene på å svekke rovdyrenes juridiske vern. Tross dette er disse dyrenes rettsvern svakt, og det er en kontinuerlig kamp mot nye uetiske jaktmetoder og utvidede fellingskvoter.

Redder utrydningstruede dyr fra skyting

NOAH har klart å redde rovdyr flere ganger ved å klage på fellingstillatelser med juridiske argumenter. I 2019 gikk NOAH til sak mot staten på grunn av skyting av ulv inne i ulvesonen. I juli 2021 kom Oslo tingretts dom i saken, og NOAH vant. Saken kom så opp i lagmannsretten og i juni 2022 vant NOAH også denne rettsrunden. Vi har flere ganger også forsøkt å stoppe jakt på utrydningstruet ulv mens rettssaken pågår, ved midlertidig forføyning.

NOAH har klart å redde rovdyr flere ganger ved å klage på fellingstillatelser med juridiske argumenter.

NOAH anmelder jaktlovbrudd mot store rovdyr når vi får tips om dette. NOAH klarte lenge å hindre løshundjakt på ulv, og har fortsatt klart å hindre full frislipp av denne uetiske praksisen på bjørn og ulv. Vi må også kjempe mange andre kamper mot uetiske jaktmetoder på utrydningstruet gaupe, jerv og bjørn. Det politiske presset mot rovdyrene er sterkt, og NOAH kjemper hardt i hver eneste kamp mot forflytting av etiske grenser.

Kamp for toleranse for rødlista arter

NOAHs arbeid har ført til at den politiske bevisstheten rundt Norges utrydningspolitikk mot rovdyrene har vokst. I 2016 innrømmet Stortinget i Stortingsmeldingen om ulv, at Norge med sin ulvepolitikk risikerer å bryte Bernkonvensjonen. Selv om et flertall på Stortinget fortsatt ikke er på rovdyrenes side, har NOAH bidratt til at de politikere som er for naturmangfold blir klarere i talen. Senterpartiets forslag om en (om mulig) enda mer rovdyrfiendtlig politikk har gjentatte ganger blitt nedstemt i Stortinget.

NOAH skaper både internasjonalt engasjement mot norsk rovdyrpolitikk, og mobiliserer folk i bygd og by til å engasjere seg for rovdyrenes rettigheter. I 2018 lanserte NOAH filmen ”Ulvens gode naboer” hvor flere av lokalbefolkningen i ulvesonen sto frem med sin støtte til rovdyrene, og samme år samlet 4000 mennesker seg i markering for rovdyrenes rettigheter. I 2019 samlet i alt 7000 mennesker seg for rovdyrene i NOAHs markering rundt i landet.

Også media bidrar til en rovdyrfiendtlig politikk, noe NOAH har satt fokus på og motvirker med innlegg, kronikker og redaksjonelle henvendelser. I 2022 tok NOAH initiativ til og lanserte en medieforskningsrapport «Ulven i det norske medielandskapet» av TSL Analytics, i samarbeid med WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr.

Les mer om NOAHs arbeid på NOAHs infoside om store rovdyr.

Foto: Tommy Solberg

NOAH jobber hardt for de store rovdyrenes rettsvern,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.