Rendalen: Opprop for Osdalsulvene


Rendalen kommune har søkt om felling av de mye omtalte Osdalsulvene. Direktoratet ga avslag, og kommunen anket. DN skal nå behandle saken og sender den så videre til Miljøverndepartementet, hvor det blir en politisk avgjørelse.

Sannsynlighet for yngling i 2009 er foreløpig kun hos Osdalsulvene. Staten må ta større hensyn til at denne flokken er viktig for bevaring av ulv i Norge. Rendalen ønsker ikke ulv av prinsipielle årsaker og kommunen ligger utenfor ulvesonen. Norge skal ha 3 årlige ynglinger av ulv, skriver Rovdyr Allianse.

Onsdag 1. april møtte 8 miljø-, natur- og dyrevernorganisasjoner Miljøvernminister Erik Solheim og lederen for Stortingets energi- og miljøkomitè, Gunnar Kvassheim, for overrekking av nær 12.000 underskrifter for vern av Osdalsulvene.  Organisasjonene som har samlet seg for ulvene er: Rovdyr-alliansen, WWF, Norges Miljøvernforubund, Norges Naturvernforbund, Foreningen Våre Rovdyr, Fellesaksjonen for Ulv, Framtiden i våre hender og NOAH. Oppropet er satt i gang på initiativ fra Leif Sørensen og Gerd Bækkelund i Rovdyr-alliansen.

Saken har fått mye oppmerksomhet, og facebook gruppen har over 11.000 medlemmer.

Skriv under på oppropet her.