«Polariserende» å verne kritisk truede dyr?

av Siri Martinsen, hovedfoto: Tommy Solberg

I enhver debatt er det hyggelig å være den sindige «i midten» - men Dagsavisen utroper seg selv litt for lettvint til den posisjonen i ulvedebatten.

Avisen insinuerer at «dyrevernerne» ikke forstår behov for «alminnelig trygghet». Avisen burde vite at det ikke er pga trygghet det nå skytes i ulvesonen – tvert imot sier vedtaket at det ikke var fare forbundet med ulvene som ble skutt. Det hadde også hjulpet om avisen visste at «alminnelig trygghet» ikke økes ved bestandsreduksjon av truede dyr – den økes ved kunnskap. I Sverige har forskere arrangert guidede gruppeturer for å takle bjørnefrykt – og det virker.

«Polariserende»

NOAH må med tristhet konstatere at Dagsavisen anser det for å være «polariserende» å kjempe for en natur hvor ingen dyr er truet. I en tid hvor ville pattedyr utgjør kun 4% av alle landpattedyrs biomasse. I en tid hvor vill natur presses tilbake av kommersielle interesser, og miljøforskere advarer om konsekvensene. 

Kan Dagsavisen komme med ett eksempel på at «følelser trumfer fakta» i NOAHs argumentasjon? Er det når vi viser til NINAs forskning om at flertallet – også i bygdene – liker og aksepterer ulv? Er det når vi sender forskningsartikler til departementet, med eksempler på hvordan tiltak uten skyting av rovdyr, er mer effektive både for konfliktdemping og forebygging av beiteskader? Er det når vi viser til internasjonal juridisk forskning om at Norge tolker Bernkonvensjonen på en måte som strider mot dens intensjon? Er det når vi peker på at Grunnloven gir befolkningen rett til naturmangfold – som faktisk innebærer en natur med livskraftige, ikke truede, arter? 

Aggressiv retorikk

Når Dagsavisen stempler det som «aggressiv retorikk» å kjempe for at truede arter skal få bedre vern, er det symptomatisk på hvor langt ute på rovdyrmotstandens banehalvdel debatten befinner seg. 12. januar arrangerer NOAH folkemarkering for ulven og de andre truede rovdyrene. Vi er mange som mener det er på tide å ta ansvar for de truede dyrenes fremtid. Kanskje vil mediene også snart forstå det.

Kronikk av NOAHs leder Siri Martinsen, på trykk i Dagsavisen 08.01.2019.

Foto: Tommy Solberg

NOAH jobber målrettet for å stoppe utrydningspolitikken, MEN VI TRENGER DIN HJELP.