Skandaløst at regjeringen tillater bruk av plotthund i ulvejakt


 

Fredag kom nyheten om at regjeringen vil tillate bruk av plotthund i forbindelse med skadefelling av ulv: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/apner-for-plotthund–ved-skadefelling-av-ulv/id2556294/

NOAH er sjokkert over at regjeringen tillater denne svært kontroversielle jaktformen:

Tidligere i år uttalte Helgesen til media at «Det er en grunn til at dette er forbudt i Norge per i dag», noe NOAH også har påpekt flere ganger. Dette er et klart forsøk på å tøye de etiske grensene for hva vi tillater oss mot ville dyr. Denne typen jakt med hund er svært kontroversiell og dyreetisk uforsvarlig.

Regjeringen skriver selv at «plotthunden er meget utholdende, viltskarp og modig. Den har en utpreget interesse for å jage vilt, og drivkraften er å få nærkontakt med byttet. En førsteklasses plotthund skal kunne jage/holde viltet i 10-15 timer.» NOAH mener jakten strider sterkt mot dyrevelferdsloven:

Både selve jakten og treningen av plotthunder, medfører nødvendigvis mye stress for alle de involverte dyrene. Ordet «viltskarp» betyr i klartekst villig til å angripe ville dyr. Det er hinsides uforsvarlig å slippe denne type hunder løs midt i yngletiden for alle dyr. Ordlyden «drivkraft er å få nærkontakt med byttet» skjuler dårlig det faktum ar denne type jakt er svært lidelsesfull for det jagede dyret, og kan ende i rene «hundekamper» mellom jakthund og ulv. Når departementet selv forespeiler en jaging som pågår i opptil 15 timer, så legger de opp til brudd på dyrevelferdslov og viltlov. Det er en meget kontroversiell jaktform internasjonalt og derfor forbudt i de fleste land, sa Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH til pressen.

Ulver

NOAH reagerer også på at departementet går imot Miljødirektoratet, som bare dager før avgjørelsen på fredag besvarte en henvendelse fra NOAH med at det ikke var aktuelt for dem å tillate slik jakt:

Dette er svært dårlig forvaltningsskikk. Først gjøres det klart at direktoratet ikke vil åpne for slik jakt – og få dager etterpå har man åpnet for en jakt som strider mot dyrevelferdsloven uten noen som helst høring eller annen behandling. Og avgjørelsen kommer som vanlig fredag kveld. NOAH vil selvsagt klage på vedtaket, og har allerede sendt avgårde anmodning om oppsettende virkning. Departementet går på tvers av viktige etiske prinsipper og viktig lovverk istedenfor at det eneste fornuftige tiltaket settes inn; økt tilsyn og eventuell flytting av beitedyr. Det departementet nå har gjort er rett og slett uhørt.

Bruk din stemme og si fra til miljøvernministeren at vi ikke kan akseptere denne uetiske jaktformen i Norge! Send en høflig epost til postmottak@kld.dep.no

Her finner du et forslag til hva man kan skrive:

Kjære Klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Jeg kontakter deg for å be deg trekke tilbake tillatelsen til bruk av plotthund i forbindelse med skadefelling av ulv. Som du selv har uttalt til media tidligere er det en grunn til at dette er ulovlig i Norge (og flere andre land). Denne jaktformen er svært uetisk og kontroversiell, og det er sjokkerende at Norge vil tillate å gjøre dette mot et kritisk truet dyr.