Foto: Erik Frøystein

Ny runde i retten for ulvene i ulvesonen - Følg rettssaken her

I fjor sommer vant NOAH mot staten da Oslo Tingrett slo fast at skyting av Letjennaulvene innenfor ulvesonen var ulovlig. Staten anket, og ankesaken begynner tirsdag 14. juni i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

NOAH representeres av Arntzen de Besche som er et ledende norsk advokatfirma. Firmaet førte også saken for ulvene utenfor ulvesonen, for WWF, og NOAHs sak i Oslo Tingrett i fjor. I slutten av denne nettsaken kommer NOAH til å kommentere rettssaken løpende med oppdateringer hver dag.

Hvorfor skal NOAH i retten igjen?

I fjor sommer vant NOAH en viktig seier for ulvene da Oslo Tingrett ga oss medhold i at statens vedtak om å skyte Letjenna-flokken innenfor ulvesonen var ulovlig! Klima- og miljødepartementet valgte å anke dommen, og NOAH må derfor nok en gang kjempe for ulvene i retten. Rettssaken begynner på tirsdag 14. juni klokken 10:00, og skal gå i Borgarting lagmannsrett i Oslo.

Staten har også anket saksomkostningene og mener dermed at NOAH, som en ideell organisasjon, skal bære den økonomiske byrden av å forsvare ulvene fra statens lovbrudd. Ønsker du å bidra økonomisk til rettssaken? Da kan du finne vår innsamling for ulvene her.

Hva handler rettssaken om?

I 2018 ga staten for første gang tillatelse til skyting av familieflokker i ulvesonen med vedtaket om skyting av Slettås-ulvene. NOAH gikk til midlertidig forføyning mot vedtaket for å hindre at ulvene ble drept, men de ble skutt før rettsmøtet. Jusprofessor Mads Andenæs hjalp NOAH med forføyningen, og representerte NOAH i retten i 2018.

I 2019 vedtok staten å skyte Letjenna-flokken i ulvesonen – denne gang så tett innpå jakten at det ikke var mulig å gå til rettslige skritt før ulvene ble skutt. I 2021 ble det igjen drept ulv i ulvesonen, da både Aurskogreviret og Kynnareviret ble utslettet.

Særlig problematisk var det da Letjenna-paret og deres to årsvalper ble skutt den 1. januar 2020. Dette var en ulvefamilie i ulvesonen, som ikke hadde rørt husdyr og som på ingen måte skilte seg negativt ut i følge lokalbefolkning, men som ble utslettet med begrunnelse i at flokken var «stabil over tid». NOAH mener staten har vedtatt skyting av ulvefamilier i ulvesonen på sviktende grunnlag, og brutt loven. NOAH mener at statens rettsanvendelse var feil og at måten vedtaket er begrunnet, gjør viktige deler av loven meningsløse og uthuler dens formål. Videre mente NOAH at faktagrunnlaget også var feil, og at staten ikke har tatt hensyn til vesentlig kunnskap.  I 2021 ga Oslo Tingrett NOAH fullt medhold, og slo fast at statens vedtak om skyting av Letjenna-ulvene var ugyldig.

Ulven har i teorien vært totalfredet i Norge siden 1973 og er strengt beskyttet etter naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Ulven er også oppført som «kritisk truet» på Norsk rødliste, noe som innebærer at det er ekstremt høy risiko for at arten dør ut nasjonalt. I tillegg har Stortinget vedtatt at ulvene i ulvesonene skal ha sterkt vern, og at det er «høy terskel» for å gjøre unntak fra dette vernet. Det er kun snevre unntakstilfeller som åpner for dreping av ulv, noe også tingretten nå har slått fast.

 

Vil du støtte NOAHs arbeid for ulvene? Bli medlem i NOAH!