Ny rapport: Er mediene en aktør i ulvedebatten?

NOAH, WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr har lansert rapporten «Ulven i det norske medielandskapet» av TSL Analytics.

Fremmer norske medier negative holdninger til ulv?

– Fra utenlandsk forskning vet vi at måten mediene omtaler truede rovdyr har betydning for om man får til et effektivt vern av dem eller ikke. Vi har lenge hatt et inntrykk av at norske medier over-representerer negative holdninger til ulv, selv om flertallet i befolkningen er positive. NOAH mener å kunne se at en overveiende negativ mediedekning driver frem hardere politikk mot ulv. Vi ønsket å undersøke om mediedekningen var i tråd med vårt inntrykk, sier Siri Martinsen i NOAH – for dyrs rettigheter, organisasjonen som tok initiativ til samarbeidet om oppdraget.

«NOAH mener å kunne se at en overveiende negativ mediedekning driver frem hardere politikk mot ulv.»
– Siri Martinsen, NOAH – for dyrs rettigheter

Oppdraget fra de fire organisasjonene gikk til Tore Slaatta ved TSL Analytics, som har gjennomført undersøkelsen og skrevet rapporten, med utgangspunkt i Retrievers analyseverktøy for medieovervåking. All redaksjonell omtale av ulv i papir- og nettmedier fra og med 2011 til og med 2020 er analysert.

Nyhetene domineres av det negative bildet av en uønsket ulv

– Norske medier har høy grad av dekning av ulv. Det negative bildet av en uønsket ulv, dominerer nyhetene. Ulven i norske nyhetsmedier er i stor grad en død ulv, eller en ganske snart, død ulv, oppsummerer Slaatta.

Mediene selv kan dermed fungere som en aktør i debatten gjennom den dominerende vinklingen på omtalen av et truet dyr. Organisasjonene mener funnene er interessante:

– Denne studien viser at mediedekningen av ulv skaper et unødvendig negativt bilde av en kritisk truet art i Norge. Når vi står i en globale naturkrise har også mediene ansvar for å bringe en nyansert fremstilling som bidrar til forståelse for naturen og artenes verdi og betydning, sier Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

«Denne studien viser at mediedekningen av ulv skaper et unødvendig negativt bilde av en kritisk truet art i Norge.»
– Karoline Andaur, WWF Verdens naturfond

– Det er viktig at naturfaglig informasjon og fakta om ulv i naturen og dens økologiske rolle formidles korrekt i samfunnsdebatten. I lys av naturkrisen er objektiv naturkunnskap om artsmangfoldet og artenes rolle i økosystemene en oppgave som alle må bidra med, og særlig når det gjelder ulv eller andre truede dyr, uttaler Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

«Det er viktig at naturfaglig informasjon og fakta om ulv i naturen og dens økologiske rolle formidles korrekt i samfunnsdebatten.»
– Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

– Vi ser i materialet at det store engasjementet som faktisk finnes for ulv ikke reflekteres i mediedekningen. Det er et gap mellom engasjementet for ulven på grasrota og det bildet man får av en «mislikt ulv» i mediene. Vi håper mediene tar disse funnene på alvor og gjør noe med sin fremstilling av ulv slik at de ikke bidrar til dårligere ivaretakelse av en trua art, uttaler Alette Sandvik i Foreningen Våre Rovdyr.

Rapporten har fått støtte fra Miljødirektoratet gjennom NOAH og WWF. Alle fire organisasjoner har bidratt økonomisk til rapporten.

Les hele rapporten her 

Se hele seminaret her

NOAH inviterte til debatt

NOAH, WWF, FVR og Naturvernforbundet arrangerte lanseringsevent for rapporten i Oslo, og inviterte politikere og journalister til å delta i debatt. Temaet for debatten var: «Driver mediene frem skyting av ulv»? Journalistene som deltok i debatten var Marie Simonsen fra Dagbladet, Chris Carlsen fra NRK Oslo og Viken, Erik Stephansen fra Nettavisen og Tom Haakenstad fra Østlendingen.

«Jeg tror media har drevet fram skyting av ulv.»
– Tom Haakenstad, ansvarlig redaktør i Østlendingen

Haakenstad har i mange år arbeidet som journalist for NRK Innlandet, og er nå ansvarlig redaktør i avisa Østlendingen.
«Det er ingen tvil at vi i media har vært med og nøret opp under en konflikt. […] Det er enkelt å lage konfliktstoff, og du trenger ikke å lete veldig lenge for å finne verken i den ene eller andre retningen for å få fram følelser. […] Jeg tror media har drevet fram skyting av ulv», uttalte Haakenstad i debatten.
Journalist Marie Simonsen mente at mediene bør bli mer bevisst på virkningene av den ubalanserte fremstillingen, og ta mer utgangspunkt i fakta når de publiserer saker. Under debatten sa hun:

«Mitt inntrykk har vært at ulvedekningen har vært ekstremt skjev. […] Det er en slags voldsom fremstilling av ulven nettopp som en drapsmaskin, som er angripende, drepende, fryktinngytende dyr, som ikke er helt faktabasert. Så det er jo noe mediene bør gå i seg selv på, at de fremstiller det på den måten.»

«Min oppfatning har vært at dekningen av ulv i norsk presse og kanskje i skandinavisk presse nesten har et mytologisk preg, og er helt irrasjonell.»
– Erik Stephansen

Erik Stephansen er politisk redaktør i Nettavisen og var blant debattantene i mediepanelet. Stephansen var enig i at mediene i liten grad har lagd saker basert på fakta. «Når jeg leste rapporten så slo det meg at dette er et av de eksemplene der en rapport på en måte underskriver og forsegler den oppfatningen vi har hatt lenge. Min oppfatning har vært at dekningen av ulv i norsk presse og kanskje i skandinavisk presse nesten har et mytologisk preg, og er helt irrasjonell», sa Stephansen under debatten.

Støtt NOAHs arbeid for dyrs rettigheter! Bli medlem i NOAH!