Norsk ulvepolitikk - en internasjonal skam


NOAH reagerer sterkt på at regjeringen tillater nedskyting av en hel familieflokk innenfor ulvesonen. NOAH mener næringsinteresser bidrar til å holde ville dyr på grensen til utrydding.

Søndag kveld ble det gjort kjent at Slettåsflokken innenfor ulvesonen skal skytes. NOAH reagerer sterkt mot dette bruddet med sonepolitikken.

Ulvesonen utgjør bare 5% av Norge. Utenfor denne sonen er det blitt nulltoleranse for ulvens eksistens. Når det nå også åpnes for skyting av en hel familieflokk innenfor denne snevre sonen, er det et skandaløst signal til verdenssamfunnet om at Norge ikke tar vern av truede dyr på alvor. Å skyte denne flokken, tjener intet annet formål enn å tilfredsstille de som ønsker færrest mulig ulv i Norge. Det er ingen hjemmel i Bernkonvensjonen for å redusere antallet av en kritisk truet art på grunnlag av at noen misliker arten.

NOAH mener regjeringen med dette grepet plasserer Norge blant verstingene i forhold til vern av truede arter: Mens internasjonale miljøforskere advarer mot den sterke reduksjonen av arter verden over, lar norske politikere næringsinteresser få forrang fremfor vern av truede dyr. Idéen om å sette et maksimumsmål for truede arter, som dømmer dem til en fortsatt truet tilstand, er absurd. Nå bestemmes norsk naturforvaltning utifra dette håpløse utgangspunktet. Flertallet av nordmenn ønsker ikke en slik behandling av ville dyr og natur – vi ønsker en regjering og et Storting som ser alvoret og prioriterer vern av ville arter. Det har vi ikke nå – og vi er mange som er svært opprørt over dette.

NOAH vil nå mobilisere for å bevare de ville dyrene i Norge, og forventer sterke reaksjoner også fra utlandet.