Foto: Tommy Solberg

Nordmenn flest vil ha sterkere vern av ulv og andre truede dyr

Arbeiderpartiet vil endre naturmangfoldloven for å kunne skyte flere ulver. En spørreundersøkelse viser nå at den største andelen i befolkningen – og ikke minst blant Arbeiderpartiets egne velgere – snarere vil ha sterkere vern av ulv.

I en ny undersøkelse for NOAH utført av Respons Analyse, sier 45% av nordmenn at de vil ha styrket vern av ulv, og bare 17% vil ha svekket vern, slik Arbeiderpartiet nå legger opp til. 27% svarer at de vil ha uendret vern. De som vil ha styrket vern er dermed den klart største gruppen av de som har en mening. Spørsmålstillingen var som følger: «Ulv står i dag oppført på nasjonal rødliste som kritisk truet. Rødlisten er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut i Norge. Med dette som utgangspunkt, synes du man skal styrke eller svekke vernet av ulv i Norge?»

Arbeiderpartiet har foreslått å svekke naturmangfoldloven slik at man kan skyte flere ulver og andre truede rovdyr. NOAH har advart om at dette vil bety et alvorlig brudd med Bernkonvensjonen. Vår nye undersøkelse viser at Arbeiderpartiet også er på sterk kollisjonskurs med befolkningen når de vil svekke vern av ulv. Partiets forslag strider også mot ønsket til et klart flertall av deres egne velgere: 45% av Arbeiderpartiets velgere vil styrke vernet av ulven, bare 12% av velgerne vil ha svekket vern. Den største gruppen av Arbeiderpartiets egne velgere vil altså ha styrket vern av ulv, men de legger nå opp til en politikk som bare 12 % av velgerne deres er for.

NOAH mener Arbeiderpartiet nå bør respektere egne velgere, og den loven de selv har vært med på å skape. Det er ingen «vinner»-strategi for et parti som AP å forfølge truede dyr. Man kan ikke ta naturkrisen på alvor, og samtidig spille russisk rulett med truede arters overlevelse, og bryte med Bernkonvensjonen.

Tallene fra den ferske undersøkelsen bekrefter inntrykket fra en opinionsundersøkelse for NOAH fra Respons Analyse høsten 2019. Et stort flertall av nordmenn sier seg her enig i at «jakt på rødlistede dyr bør stanses». 73% er klart enige i dette, kun 6% er imot. Folk flest mener også at «Norge har en forpliktelse til å sørge for at ingen dyr i norsk natur er utrydningstruet». 70 % er enige i dette, kun 5 % er uenige.

Trenden i NOAHs undersøkelser bekreftes også av mangeårig forskning fra Norsk institutt for naturforskning, som viser at hele 60 %, også blant dem som rapporterer at de har ulv i nærheten av der de bor, «liker eller liker godt» at det er ulv i Norge, mens 24 % misliker det.[1] I områder der folk selvrapporterer at de har ulv i nærheten, svarer den største gruppen på 35,2 % at de «liker godt» ulv, mens de som «misliker sterkt» er på 13,3%.

I en tid hvor FN har erklært krise for de ville dyrene, er det fint å se at et sterkt flertall av nordmenn er imot jakt på rødlistede dyr, og at et like sterkt flertall mener Norge må ta sterkere grep for å sørge for at dyr ikke et truet. Også når man spør direkte om ulv, mener den klart største gruppen at vernet bør styrkes. Nå gjenstår det at politikerne får opp øynene og forstår at flertallet ikke vil skyte flest mulig truede rovdyr – de vil verne dem. NOAH reagerer sterkt på at politikere serverer løgner om nordmenns holdninger til rovdyr, og driver en utrydningspolitikk som kun et lite mindretall står bak

 

 

Hjelp oss med å styrke vernet av de truede dyrene! Bli medlem i NOAH!

Foto: Erik Frøystein