Nordisk opprop for ulv

25 nordiske miljøorganisasjoner, blant disse NOAH,  har nå gått sammen om et felles krav om at de nordiske regjeringene tar et større ansvar for å sikre ulvens framtid.

I et felles nordisk opprop for ulvene sendt til blant andre landenes statsministere, krever organisasjonene et overordnet nordisk samarbeid om ulveforvaltning. Det kreves spesifikt at Norge tar ansvar og øker det nasjonale bestandsmålet for ulv.

Norsk ulv på rødliste

Til tross for at ulven har vært fredet i Norge siden 1973, er Stortingets fastsatte bestandsmål satt til at det kun skal fødes tre ulvekull årlig på norsk jord. Ulver som yngles utover dette skal «tas ut», altså drepes. I dag finnes det  fire ulveflokker som lever på grensen mellom Norge og Sverige, såkalte «grenseulver». Disse har hittil vært regnet som en del av den svenske ulvebestanden. Dette betyr at de ikke har vært medregnet blant de tre ulvene som får lov til å yngle på norsk jord.

Det norske miljøverndepartementet har denne uken vært i møte med sin svenske motpart, for å forhandle om hvilket av de to landene som skal få telle grenseulvene som sine.  Et nytt forslag fra norsk hold åpner nå for muligheten for at grenseulvene skal telle som 0,5 i begge landene. Dette vil i praksis innebære at Norge kan fjerne ulven på norsk jord, samtidig som kvotene for bestandsopprettholdelse overholdes på papiret.

Et felles nordisk opprop for ulvene

I forbindelse med dette møtet har nå 25 norske miljøorganisasjoner, på vegne av til sammen 800.000 medlemmer, gått sammen om et felles krav til nordiske politikere om å sikre ulvens overlevelsesforhold innenfor Norge, Sverige og Finland. NOAH er med blant organisasjonene som står bak et brev hvor de tre landenes statssministere oppfordres til «å initiere en prosess for å utvikle et felles rammeverk med klare styringsprinsipper for den Fennoskandinaviske ulvepopulasjonen».

– Det er viktig at alle miljøorgnaisasjonene nå sier klart fra at de ikke aksepterer den minimalistiske politikken som føres med hensyn til ville rovdyr. Den gjennomgående kontroll av ville dyr som vi idag har, skaper en intoleranse for natur og dyr som er svært negativ, sier NOAHs leder, Siri Martinsen, som har signert brevet.

De tre konkrete kravene som fremmes i brevet er at regjeringen utvikler prinsipper som:

«-understreker at Norge, Sverige og Finland har et delt ansvar, og søker å styrke forvaltning på et nasjonalt nivå, på en slik måte at det muliggjør oppnåelsen av godt vern for vår felles ulvepopulasjon.

-demonstrerer det prekære behovet for at Norge tar økt ansvar for den delte Skandinaviske ulvepopulasjonen, ved å øke sitt bestandsmål.

-inkluderer en sikring av genetisk kontakt mellom de Skandinaviske og Finsk-Russiske ulvepopulasjonene, som gjennom dagens politikk er begrenset.»

Internajonal oppmerksomhet

At regjeringens forslag om overtakelse av grenseulven»vil føre til en skamløs utryddelse an norsk ulv, påpekes også utenfra. En journalist fra den engelske avisen The Guardian, George Monbiots, skrev denne uken et lengre blogginnlegg med overskriften «Norges plan om å drepe ulver slår hull på myten om miljø-dydighet».

Ulver

I dette innlegget, er han påpasselig med å understreke at det ikke er den norske befolkningen som er problemet. Over 80% ønsker at dagens ulvebestand skal beholdes eller økes. Men han velger å skrive om Senterpartiets krasse ulvepolitikk i en håpefull tone. «Ved å slå hull på myten om Norges dydighet i miljøspørsmål, og gjøre skam på landet internasjonalt, kan dette tvinge nordmenn til å våkne opp og se hva som gjøres i deres navn, og snu sin passive støtte til landets  dyreliv til noe mer aktivt.»

NOAH til kamp for ulvene

I Norge har NOAH engasjert seg for ulven på mange måter i det siste; blant annet ved klage på felling, møter og innspill til partienes programkomiteer og innspill til «soneutvalget» som ble nedsatt for å vurdere ulvesonene i Norge:

– NOAH har trappet opp innsatsen for ulvene. Det er forstemmende at aksepten for dyrs naturlige utfoldelse motarbeides av politikere, og behandlingen av ulven er et grellt eksempel på hvordan vi mennesker forlanger å ha kontroll over alle dyr. Også de ville. Dette er en utvikling NOAH vil bidra til å stoppe, sier Siri Martinsen.

Les hele brevet fra de 25 miljøorganisasjonene her: Nordic ENGO letter.pdf

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.