NOAHs klage på lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen 2020-2021


hovedfoto: Erik Frøystein

28. august fattet rovviltnemndene i region 4 og 5 kvote for lisensfelling av 12 ulver, utenfor ulvesonen i 2020/2021. NOAHs fagmedarbeidere har klaget på vedtaket, og nedenfor kan du lese mer om vedtaket, samt lese NOAHs klage i sin helhet.

NOAH sendte 18. september inn vår klage på vedtak om felling av 12 ulver utenfor ulvesonen i 20/21. NOAH  uttrykket stor bekymring over manglende kompetanse hos rovviltnemndene i region 4 og 5, og mener nemndene har vist uvitenhet om regelverket om lisensfelling av ulv ved å fatte vedtaket. I tillegg reagerer NOAH på at rovviltnemndene fortsetter å henvise til bestandsmål som selvstendig grunnlag for skyting av ulv, og å argumentere ut i fra de skarpe grensene til ulvesonen uten hensyn til rovviltforskriften, naturmangfoldloven og viltloven.

I tillegg til de 12 ulvene som er vedtatt skutt utenfor ulvesonen har rovviltnemndene kommet med innstilling om at også 5 hele ulveflokker, på totalt 32 dyr, skal skytes innenfor ulvesonen i samme periode. Dette er totalt 44 dyr, noe som utgjør over halvparten av den nåværende ulvestammen. NOAH holdt innlegg på møtet og advarte nemndene mot å gjøre ulovlige vedtak mens det er pågående rettsprosesser. Endelig vedtak om skyting innenfor ulvesonen er enda ikke tatt, og NOAH følger saken tett.

NOAHs klage kan leses i sin helhet her.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs arbeid for Norges truede rovdyr:

Bli medlem!

Vil du hjelpe ulvene?

NOAH fortsetter den intense kampen for å redde ulvene i Norge, men vi trenger din hjelp! Meld deg gjerne inn som månedsgiver i NOAH – dette gjør at vi står sterkere i arbeidet. Du bestemmer selv hvilket beløp du ønsker å støtte med.

NOAH har gått til rettssak mot staten for å forhindre at flere ulveflokker i ulvesonen blir skutt. Saken er nå berammet til mars 2021. Det vil kunne koste oss mye å ta denne saken så langt det er nødvendig, og har i den forbindelse opprettet en innsamlingsaksjon på Facebook. Les mer om rettssaken og gi gjerne et økonomisk bidrag av valgfritt beløp her. Man kan også støtte saken på Vipps «NOAH gave 17420». Tusen takk!

NOAH har også lansert underskriftskampanje for å stanse ulvejakten – signèr for ulvene du også!

Vi håper at alle som er opptatt av truede dyrs vern og respekt for naturen, nå vil støtte NOAH i vår kamp for å redde ulvene – og øke truede dyrs rettsvern.