NOAHs klage på lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen 2021


hovedfoto: Erik Frøystein

Rovviltnemndene vedtok tidligere i høst at 5 ulveflokker innenfor ulvesonen skulle skytes. NOAH har nå levert vår klage, og mener vedtaket må oppheves.

NOAH belyser i vår klage at vilkårene for lisensfelling av 32 ulver innenfor ulvesonen bryter med naturmangfoldloven. Vi ber om at Klima- og miljødepartementet omgjør rovviltnemndenes vedtak, og ikke tillater lisensfelling innenfor ulvesonen i 2021. Les NOAHs klage i sin helhet her

Bestanden i Norge er på ca. 80 ulver. Det er 6 familiegrupper i Norge og 5 i grenserevir. Døde ulver er ikke trukket fra disse tallene. Den skandinaviske ulvebestanden har en økt risiko for å dø ut på grunn av genetiske forhold.

Ulven er kategorisert som kritisk truet i Norge og som sterkt truet etter ny Rödlisting 2020 i Sverige. Det er ufattelig at det i det hele tatt vurderes å drepe ulveflokker i ulvesonen som er ment å være det området hvor ulven skal være prioritert og hvor de skal være strengt beskyttet.

NOAH reagerer også sterkt på at det fremstilles som om folk flest i ulvesonen føler ulven som en belastning. Det er rett og slett ikke sant at flertallet i sonen synes det er viktig å få skutt ulv. Men nemndene forholder seg ikke til vitenskap, men er isteden talerør for de næringsinteressene som nå driver den mest aggressive nedsnakkingen av våre truede rovdyr. Disse interessene fremstiller ville dyr som et altoverskyggende problem, og presser frem skyting. Men det motsatte er tilfelle; det er menneskers økonomiske interesser som er et stort problem for naturen og beskyttelsen av ville dyr. Den siste tiden har NOAH samlet inn positive opplevelser med ulv i ulvesonen, og har i klagen lagt ved utdrag av flere av disse historiene.

Foto: Erik Frøystein

Støtt NOAHs arbeid for ulvene,

Bli medlem:

Hva kan du gjøre for ulvene?

NOAH fortsetter den intense kampen for å redde ulvene i Norge, men vi trenger din hjelp! Meld deg gjerne inn som månedsgiver i NOAH – dette gjør at vi står sterkere i arbeidet. Du bestemmer selv hvilket beløp du ønsker å støtte med.

NOAH har gått til rettssak mot staten for å forhindre at flere ulveflokker i ulvesonen blir skutt. Saken er nå berammet til mars 2021. Det vil kunne koste oss mye å ta denne saken så langt det er nødvendig, og har i den forbindelse opprettet en innsamlingsaksjon på Facebook. Les mer om rettssaken og gi gjerne et økonomisk bidrag av valgfritt beløp her. Man kan også støtte saken på Vipps «NOAH gave 17420». Tusen takk!

NOAH har også lansert underskriftskampanje for å stanse ulvejakten – signèr for ulvene du også!

Vi håper at alle som er opptatt av truede dyrs vern og respekt for naturen, nå vil støtte NOAH i vår kamp for å redde ulvene – og øke truede dyrs rettsvern.