NOAHs arbeid for de ville dyrene


hovedfoto: Tommy Solberg

Forskere har advart oss i årevis om at menneskets utnyttelse av dyr og natur har alvorlige konsekvenser. Gjennom 30 år har NOAHs arbeidet intenst for de ville dyrene, og for at deres vern skal bli tatt på alvor. Her kan du lese mer om hvordan NOAH arbeider for de ville dyrene:

1. NOAHs rettsak for ulvene

Da det like før julen 2018 ble kjent at regjeringen for første gang skulle åpne for jakt på ulv innenfor ulvesonen, valgte NOAH å gå til søksmål mot staten. NOAH har den siste tiden jobbet mye med forberedelser til den rettslige prosessen, og mener at regjeringens beslutning må vurderes grundig av retten. Les mer her.

2. NOAH klager på vedtak om skyting av rovdyr og fellingstillatelser

NOAH klager stadig på vedtak som dreier seg om skyting av våre truede rovdyr, og har flere ganger klart å redde rovdyr ved å klage på fellingstillatelser med juridiske argumenter. I høst vedtok rovviltnemndene igjen at 12 ulver utenfor ulvesonen og tre familieflokker innenfor ulvesonen kan skytes, og NOAH har selvsagt sendt klage på vedtakene. Disse kan du lese her og her.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs kamp for rovdyrene

BLI MEDLEM

3. NOAH jobber med høringer som berører ville dyrs liv

NOAH skriver stadig høringsinnspill til høringer som berører ville dyrs liv, og vi utfordrer og besvarer hvert eneste forsøk på å svekke de ville dyrenes juridiske vern. Denne høsten har vi levert høringssvar på forvaltningsplan for havområdene, vindkraftutbygging, forvaltningsplan for bever, forskrift om åtefangst og fôring av ville dyr, endringer i rovdyrforvaltningen og ikke minst ny Viltforskrift. I alle høringene har NOAH pekt på problemer for de ville dyrene, og foreslått endringer for å bedre rettsstatus og livsvilkår for de ville dyrene.

I rovviltforvaltningen mener NOAH at rovviltnemndene må totalt revurderes, og vi har protestert mot at det nå skal bli lov med flere uetiske jaktmetoder på jerver.

Den nye Viltforskriften berører mange ville dyr på en rekke måter: Forskriften er svært dyrefiendtlig og åpner blant annet for «skadefelling» på flere fugler og pattedyr i yngletiden, gir mer makt til kommunene for å avgjøre om ville dyr skal tas livet av eller «brukes» til ulike formål, gir lov å fange inn ville dyr til fangenskap for oppdrett til jakttrening, dyreforsøk, dyrehager eller kjøttproduksjon – og gjør det vanskeligere å hjelpe ville dyr og fugler som er skadet eller foreldreløse. Til tross for at hold av rev i bur for pelsdyroppdrett nå blir forbudt, foreslår forskriften at det fremover skal være lov å holde rev i bur fra pelsdyroppdrett til jakthundtrening.

Flere av NOAHs høringssvar kan leses her.

4. NOAH mobiliserer for de ville dyrene

NOAH skaper både internasjonalt engasjement mot norsk rovdyrpolitikk, og mobiliserer folk i bygd og by til å engasjere seg for rovdyrenes rettigheter. I 2018 lanserte NOAH filmen ”Ulvens gode naboer” hvor flere av lokalbefolkningen i ulvesonen sto frem med sin støtte til rovdyrene, og samme år samlet 4000 mennesker seg i markering for rovdyrenes rettigheter. I januar 2019 samlet i alt 7000 mennesker seg for rovdyrene i NOAHs markering rundt i landet, og når vi igjen mobiliserer for de ville dyrene lørdag 26. oktober venter vi stort oppmøte, hvor tusenvis har meldt interesse. Det blir markering i Oslo, Kristiansand, Bergen og Trondheim.

5. NOAH taler dyrenes sak i media

Det er dessverre slik at media ofte bidrar til en rovdyrfiendtlig politikk, og en viktig del av NOAHs arbeid er å løfte frem de ville dyrenes behov for økt vern i ulike innlegg, kronikker og redaksjonelle henvendelser, i tillegg til å delta i debatter. Utvalgte innlegg kan leses her:

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene

BLI MEDLEM