NOAH reagerer: Konfliktdempende rovdyr-penger brukes til konfliktfremmende tiltak


 

Uten navn

NOAH reagerer sterkt på at penger til konfliktdempende tiltak i enkelte kommuner har blitt brukt til innkjøp av private jakthunder, tenkt brukt i jakt som per i dag er ulovlig.

NOAH har nettopp sendt Miljødirektoratet en anmodning om avslag på søknad om bjørnejakt med «plotthund» (løs, drivende hund) fra Innherred samkommune ved Ordførerne og plotthundeierne i Verdal og Levanger. Slik jakt er per i dag ulovlig, og har blitt behandlet av både Miljøverndepartementet og Stortinget – og konklusjonene har vært at jaktformen er etisk betenkelig.

NOAH reagerer på at jaktmiljøer rundt rovdyrjakt hele tiden presser på for å utvide grensene for hva som anses akseptabelt å gjøre mot ville dyr. Når det gjelder den konkrete jaktformen å slippe løse hunder etter bjørn, er det dokumentert at dette har sterke dyrevernmessige problemer, og jaktformen er derfor fortsatt ulovlig i Norge.

Plotthundjakt på bjørn.
Plotthundjakt på bjørn.

Det faktum at det når er brukt «konfliktdempende» midler for å presse på for å åpne for slike jaktmetoder er ytterligere problematisk ved at regjeringspartiene og Stortinget forholder seg til Sundvollen-erklæringen. Sundvollen-erklæringens element med tanke på konfliktdempende tiltak ble særlig vektlagt ved behandlingen av Dokument 8:23 S (2013–2014). Miljødirektoratets FKT-midler har blitt brukt til kommunalt innkjøp av to plotthunder som holdes av private personer. NOAH understreker at vedtaket i Levanger og Verdal kommune om å kjøpe inn hunder tenkt brukt i en jaktform som per i dag er ulovlig, tvert imot er et konfliktfremmende tiltak. Etter NOAHs oppfatning er dette i strid med § 1 i Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak.

NOAH håper nå at Miljødirektoratet vil reagere. Det er ikke positivt at noen jobber for å tøye grensene i forhold til dyrevelferd for ville dyr. NOAH mener at rovdyrproblemtikken må søkes løst uten å åpne opp for dyrevernmessig betenkelige metoder, som også vil ha negativ innvirkning for grenser ift behandling av andre viltlevende dyr.