NOAH krever at departementet stanser jakt i Letjennareviret i påvente av rettslig prøving

NOAH ba departementet før nyttår om å utsette jakt på Letjenna-ulvene i påvente av at organisasjonen vil prøve vedtaket rettslig. Departementet tok ikke hensyn til dette, og kort tid etter var fire ulver skutt. NOAH mener at den nye WWF-dommen betinger en umiddelbar jakt-stans.

NOAH tok i 2019 ut midlertidig forføyning i forbindelse med vedtaket om å skyte Slettås-ulvene innenfor sonen. NOAH tapte forføyningssaken – blant annet fordi ulvene ble skutt før en reell rettslig prøvning kunne foretas. Når det dagen før nyttår ble kjent at Letjenna-ulvene skulle skytes, anmodet NOAH om jaktstans for rettslig prøvning – men departementet avslo og fire ulver ble skutt – noe som umuliggjorde en forføyningssak. NOAH gikk dermed rett til forberedelser av stevning:

NOAH har arbeidet med en stevning av staten siden Letjenna-vedtaket kom, og forventer nå at ytterligere jakt på ulvene stanses umiddelbart i lys av WWF-dommen i lagmannsretten. Når § 18 c ikke kunne brukes for å skyte Julussa- og Osdalen-flokkene, er det fullstendig absurd av staten å gå ut ifra at vedtakene om å skyte Slettås og Letjenna skulle være lovlige. NOAH har hele tiden hevdet at disse vedtakene om skyting inne i ulvesonen var ulovlige, og lagmannsrettens uttalelser styrker vår påstand.

Foto: Tommy Solberg

Støtt NOAHs rettslige arbeid for ulvene! Bli medlem!

Dommen har etter NOAHs syn gitt et korreks til både regjeringen og Stortinget: NOAH ser at lagmannsretten peker på regjeringens alt for generelle og vide tolkning av § 18 c i naturmangfoldloven. Dette er i aller høyeste grad gjeldene for vedtakene vi har sett innenfor ulvesonen også. Etter NOAHs syn er det uholdbart at begrunnelsene for skyting er av en slik karakter at en hvilken som helst ulveflokk står i fare for å rammes. NOAH ble fratatt muligheten til å benytte midlertidig forføyning for Letjenna, siden ulvene ble skutt bare timer etter vedtaket, men vi forventer nå at departementet stopper videre jakt i påvente av rettslig avklaring.

Ulvene trenger deg!

Senterpartiet forsøker nå å få Stortinget til å fatte et ulovlig vedtak for å få skutt familiegruppene i Mangen- og Rømskogreviret – hjelp ulvene ved å sørge for at Arbeiderpartiet og FrP ikke støtter SPs dyrefiendtlige forslag! Se hva du kan gjøre her.

– Stortingspolitikerne må merke seg denne dommen. I utgangspunktet er det et absurd forslag fra Sp at Stortinget skal overprøve forvaltningsgangen. Samtidig er det forstemmende at man har hatt en gjennomgående politisk svikt, hvor de reelle forpliktelsene for Norge i Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven overses. Stortinget såvel som regjeringen har nå fått en korrigering fra domstolen, og bør begynne å forholde seg til de lovpålagte forpliktelsene om vern av truede arter, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH.

Støtt NOAHs søksmål for ulvene

I forbindelse med den midlertidige forføyningen i 2018 opprettet NOAH en innsamlingsaksjon til søksmålet for ulvene i ulvesonen, og samlet inn hele 277 488 kroner! TUSEN TAKK for alle bidrag, som gjør den rettslige kampen for ulvene mulig! Å ta dette til retten er svært kostbart, og da det vil kunne koste oss mye å ta denne saken så langt det er nødvendig, ser vi oss nødt til å opprette en ny innsamlingsaksjon, og håper mange vil bidra økonomisk i kampen for våre truede rovdyr! Etter WWFs del-seier for ulvene utenfor ulvesonen i lagmannsretten januar 2020, ser NOAH positivt på mulighetene for å nå frem i retten. Men vi tar ingenting for gitt, og trenger nok midler til å kjempe den kampen som kreves. Trykk her og støtt NOAHs søksmål for ulvene.

Foto: Erik Frøystein

Redd ulvene – støtt NOAH: