NOAH klager på vedtak om felling av ulvepar i Hedmark


Ulver

NOAH har nå sendt inn klage til de to rovviltnemndene som nylig har fattet et vedtak om at et nytt ulvepar i Hedmark nå skal kunne skytes. Dette paret kommer i tillegg til den kvoten som ble fastsatt tidligere i denne lisensfellingsperioden.

NOAHs leder Siri Martinsen reagerer sterkt på at det nå ønskes å drepe ytterligere to ulver i tillegg til de som i allerede er drept og skadeskutt i Sør-Norge i perioden 1. oktober 2012 – 15. februar 2013 .

«For NOAH er det tydelig at dette vedtaket ikke er med på å ivareta ulven som art i Norge, i henhold til naturmangfoldlovens forvaltningsmål for arter.  Ulven er kategorisert som en «kritisk truet» art på Norsk rødliste for arter 2010, og det framgår av rødlista at arten er vurdert som kritisk truet ut fra kriterium D 1 – «meget liten populasjon».» På grunnlag av dette mener vi det blir helt feil av nemndene å nå gå inn for å senke denne populasjonen ytterligere», sier Martinsen.

Rovviltnemndene begrunner vedtaket hovedsakelig med formålet om å avverge skade på husdyr i et nærliggende beiteområde i Spekedalen/Sølendalen. NOAH mener slik skade bør kunne avverges på en annen måte. I tillegg til at vedtaket strider imot målet om å forvalte ulvestammen på en bærekraftig måte, mener NOAH at det heller ikke er legitimt å drepe ulvene før dette også er vurdert etter dyrevelferdsloven. Sistnevnte lov har som formål å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr, og omfatter forhold som påvirker velferd hos eller respekt for også frittlevende ulver.

«NOAH vil framheve at det revirmarkerende ulveparet i Fuggdalen som er målet for rovviltnemndenes vedtak, har interesse av å fortsette å leve. De to ulvene vil ganske sikkert leve sammen i hele sin levetid, og trolig vil de få unger denne våren og danne en familiegruppe. NOAH vil gjøre det vi kan for at de skal få mulighet til dette», avslutter Martinsen.