Foto: Erik Frøystein

NOAH har klaget norsk ulveforvaltning inn til Bernkonvensjonen


NOAH sendte vinteren 2022 inn klage til Bernkonvensjonen på den omfattende lisensfellingen av ulv - med fokus på ulvene utenfor sonen.

NOAH valgte i 2022 å klage inn norsk forvaltning av ulv til Bernkonvensjonen. Vår klage handler hovedsakelig om hvordan norske myndigheter forvalter ulvene utenfor ulvesonen. Norsk rett har nærmest opprettet en nulltoleranse-sone for ulv i 95% av Norge. NOAH ønsker at Bernkonvensjonen skal vurdere lovligheten av dette. Norge er det eneste landet med en slik ekstrem praksis. Samtidig har Bernkonvensjonen tidligere mottatt tre klager på skytingen av ulver innenfor sonen fra privatpersoner.

NOAH mener at det er i strid med Bernkonvensjonen at norske myndigheter har begrenset forekomst av ulv til kun 5% av Norges landareal ved at det nesten automatisk gis fellingstillatelser til ulv utenfor ulvesonen. Tatt i betraktning den prekære tilstanden til ulv som er kritisk truet i Norge og sterkt truet i Sverige, er Norge forpliktet til å sikre et strengt vern av ulv utover «bestandsmålet». Norge er også forpliktet til å finne andre løsninger til eventuelle konfliktsituasjoner også utenfor ulvesonen.

NOAH har i tillegg bedt Bernkonvensjonen om en vurdering av om Norge kan påberope seg et så vidt spekter av hensyn og interesser under begrepet «offentlige interesser av vesentlig betydning» for å gjøre unntak fra det strenge vernet av ulv.

Ikke første gang norsk forvaltning av rovdyr klages inn til Bernkonvensjonen

En rekke klager har tidligere blitt sendt til Bern på Norges rovdyrforvaltning fra 1996 til 2022. De fleste av disse har ikke blitt behandlet. Det er en svakhet at konvensjonen ikke har et reelt system for håndheving. Vi har håp om at sekretariatet vil se at den norske forvaltningen per nå er en skade for hele konvensjonen, og er i ferd med å uthule hele meningen med den.

Klagebehandling under Bernkonvensjonen er ikke det samme som vi er kjent med nasjonalt. Heller ikke er konvensjonen en rettsinstans som baserer seg på juridiske vurderinger. Hele klagebehandlingsprosess – fra spørsmålet om hvorvidt klagene tas til behandling og til hva som kan bli utfallet – er preget av diplomatiske og skjønnsmessige vurderinger. Bernkonvensjonens klagebehandlingssystem ligner heller et meklingsforum som kan synliggjøre eventuelle problemer og prøver å finne løsninger til disse. For den norske situasjonen er det nå prekært å synliggjøre problemene – f.eks. at regjeringens tolkning av «bestandsmål» og «ulvesone» er i ferd med å uthule meningen med konvensjonen.

Bernkonvensjonen er i gang med å oppdatere sitt klagebehandlingssystem, dette har vi også gitt innspill til. NOAH har status som observatør hos Bernkonvensjonen siden 2020.

Les hele NOAHs klage til Bernkonvensjonen (pdf).

Oppdatering til NOAHs klage

Januar 2023 sendte NOAH en oppdatering til Bernkonvensjonen, med informasjon om status for norsk ulvebestand, og kvoten for lisensfelling vinteren 2022/2023.

Les oppdateringen til klagen, sendt januar 2023 (pdf).

NOAH sendte også en oppdatering i Januar 2024 om status for ulvebestanden, samt kvotene for lisensfellingen vinteren 2023/2024.

Les oppdatering til klagen, sendt januar 2024 (pdf)

 


NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.