NOAH kjemper i retten for ulvene


hovedfoto: Tommy Solberg

Regjeringen avgjorde før jul at det for første gang kan skytes en ulvefamilie innenfor ulvesonen. NOAH mener regjeringens vedtak er ulovlig og et brudd på Grunnlovens § 112 om rett til naturmangfold, og Bernkonvensjonen. Derfor valgte NOAH å gå til rettslige skritt for å overprøve lovligheten av dette vedtaket, og begjært den 28.12.2018 en midlertidig forføyning for å stanse jakten.

I den midlertidige forføyningen, levert 28.12 på vegne av NOAH av advokat og jussprofessor Mads Andenæs ved UiO, understrekes det: «Grunnloven er ingen formalitet. Vi minner om Grunnloven § 89: «I saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om lover og andre beslutninger truffet av statens myndigheter strider mot Grunnloven». § 112 er relevant og må ha klar vekt i tolkingen av lovens bestemmelser. Grunnloven gir alle en rett, også utover lokalsamfunn som er berørt. Grunnloven krever at marginale lokale interesser kan ikke veie tyngre enn hovedbestemmelsen og formålet i § 112.»

Departementet innrømmer selv, i vedtaket, at hensynene som er vurdert i seg selv ikke er vektige nok for å gi rettslig grunnlag til skyting av en flokk i ulvesonen. Allikevel kommer regjeringen til at ulvene må bøtes med livet pga. det høye «konfliktnivået» i området. Og dette til tross for at forskning gjennomført i 2017 har funnet at ulvene i Slettås-reviret ikke har noen unormal adferd og ikke anses utgjøre fare. Det er en høy terskel for å skyte kritisk truede ulver innenfor ulvesonen. NOAH mener det ikke er gitt noen rasjonell begrunnelse eller dokumenterte bevis for å støtte konklusjonene i vedtaket.

Dessverre ble det ikke gitt noen midlertidig forføyning innen jaktstart 01.januar, og kort tid etter var alfaparet i Slettåsflokken allerede drept, før høringen av NOAHs søksmål i det hele tatt var igangsatt. Siden alfaparet allerede var skutt før rettsmøtet, var det ventet at NOAH ikke fikk midlertidig forføyning. Men, da kjennelsen kom mandag 07.01 var det likevel skuffende at retten har vært såpass summarisk i sin behandling av både Grunnloven og Bernkonvensjonen som viktige tolkningselementer for Naturmangfoldloven. Regjeringen gir selv inntrykk av at politikken de fører i beste fall balanserer på kant med lover og konvensjoner, NOAH mener derfor det er åpenbart at den må vurderes grundig av retten.

NOAH fortsetter også kampen for de truede rovdyrene ved folkelig mobilisering – over 5000 har hittil vist interesse for markeringene som skal foregå rundt i landet og foran Stortinget lørdag 12. januar. Se her for lenke til hovedeventet utenfor Stortinget, samt oversikt over andre byer.