Nei til skuddpremie på gauper i Suldal


Suldal kommune vedtok i august i fjor å tillate Suldal Sau- og geit å utbetale skuddpremie på inntil 3000 kroner for felling av gaupe. NOAH klaget på vedtaket, blant annet med begrunnelse i at skuddpremie kan medføre økt fare for skadeskyting og forsterket fokus på gaupa som ”skadedyr”, og oppfordret kommunen til å motivere til forebyggende tiltak på de områder som dreper flest sauer, fremfor å tillate skuddpremie.

NOAH viste til at det på landsbasis ble dokumentert og erstattet 515 sauer som gauper hadde tatt i 2007.  Til sammenligning dør 100.000 sauer på beite hver sommer uten at rovdyr er involvert.

Klagen er nå ferdig behandlet, og vedtaket til kommunen er opphevet. Skuddpremie vil likevel ikke bli tillatt utbetalt for felling av gauper, som er rødlistet i Norge.