Nå trenger både pelsdyrene og ulvene din hjelp!


Dyrefiendtlige politikere presser igjennom at pelsnæringen får fortsette uendret på tvers av dyrevelferdsloven, og truer våre ville dyr, særlig ulven, med negative endringer i naturmangfoldloven.

Vi er nå inne en i en periode hvor norske politikere behandler to viktige saker som omhandler dyrenes rettigheter. På den ene siden behandler Stortinget pelsdyrenes sak 10.januar, og H, KrF, FrP og SP har gått inn for at pelsnæringen skal bestå uendret, mens AP, SV, V og MDG går inn for avvikling. Les mer om Stortingsmeldingen om pels her På den andre siden presser flere politikere på for å endre Naturmangfoldloven for å kunne skyte 32 ulver til tross for avslag. Her er det både AP, KrF, FrP, H og SP som viser dyrefiendtlige holdninger – men som i pelssaken er flere av partiene splittet. Les mer om ulvevedtaket her

NOAH har arbeidet for både pelsdyrene og de ville dyrene i snart 30 år, og ser med bekymring på utviklingen i begge disse sakene.

Den eneste reelle endringen i næringskomiteens innstilling er forbud mot gruppehold av mink.

I 2003 lovet Stortinget å avvikle pelsdyroppdrett med mindre dyrenes miljø ble vesentlig forbedret – dette har ikke skjedd, og den eneste riktige avgjørelsen her vil være å avvikle næringen. I pelssaken har man klare veterinærfaglige råd om avvikling av pelsdyroppdrett, klare føringer fra Stortinget selv gjennom Dyrevelferdsmeldingen i 2003, et klart mandat fra flertallet av velgerne og ikke minst klare juridiske betraktninger fra Lovavdelingen om at avvikling av pelsdyroppdrett er både mulig og vil ivareta viktige samfunnsmessige hensyn. Allikevel ser det ut til å helle mot det motsatte. NOAH mener at Stortingets flertall ved å videreføre dagens pelsdyrnæring viser at næringskomiteen er inhabile i saker hvor dyrevelferd settes opp mot næringsinteresser.

Når det gjelder ulven så fikk vi før jul nyheten om at Miljøvernminister Vidar Helgesen, og lovavdelingen, hadde konkludert med at å skyte de 32 ulvene var brudd på både naturvernloven, og Bernkonvensjonen. Men de som har nærings- og jaktinteresser arbeider for at dette vedtaket skal omgjøres – selv om dette formelt ikke er mulig. Også flere politikere i Høyre, og andre partier, forsøker nå å få igjennom endringer i Naturvernloven, og presser på for å få Stortinget til å bryte Bernkonvensjonen. Dette vil gå ut over flere dyr, og kan ikke aksepteres! Ulver

Derfor trenger NOAH og dyrene nå DIN hjelp! Vi trenger deg til å fortelle våre politikere at vi verken aksepterer at dyrevelferdsloven eller naturmangfoldloven svekkes. Vi aksepterer ikke nedslakting av ville dyr fordi næringsinteressene ønsker det. Og vi aksepterer ikke at dyr skal lide i bur fordi næringsinteressene ønsker det. Vi trenger DEG til å si fra at du aldri vil stemme på et parti som ikke tar hensyn til dyrene.

Kontakt politikerne for å saklig si at det ikke er greit at våre folkevalgte er villig til å bryte lover for vern av natur og dyr for å tekkes næringsinteresser. Vi krever at flertallet som faktisk ønsker å verne dyr blir hørt og at næringsinteresser ikke skal gå foran dyrs egenverdi og artsvern.

Her finner du oversikt over politikernes epostadresser.

Det er også viktig å spre informasjon og sette fokus på dyrene i sosiale medier, skriv til politikerne og partiene på deres facebook!

Er du aktiv på twitter? Her har vi samlet en liste over Stortingspolitikers twitterkontoer:

Høyre:

Øyivind Halleraker: @HallerakerH

Peter Christian Frølich: @pcfrolich

Torill Eidsheim: @TORILLeidsheim

Ove Bernt Trellevik: @ovetrellevik

Erik Skutle: @ErikSkutle

Nikolai Astrup: @nikolaiastrup

Michael Tetzschner: @tetzchner

Kristin Vinhe: @KristinVinje

Mudassar Hussain Kapur: @mudassarkapur

Heidi Nordby Lunde: @vampus

Sveinung Stensland: @sveinungen

Arve Kambe: @arvekambe

Frank Jenssen: @frankjenssen

Kent Gudmundsen: @kentgudmundsen

Ingunn Foss: @IngunnFoss

Stein Flåtten: @SteinFlatten

Kårstein Eidem Løvaas: @VestfoldKar

Eirik Milde: @Eirik_Milde

FRP:

Harald T. Nesvik: @HaraldTom

Ulf Leirstein: @ulfleirstein

Godskesen, Ingebjørg Amanda:@IngAmGod

Erlend Wiborg: @erlendwiborg

Anders Anundsen: @AndersAnundsen

Sivert Bjørnstad: @sbjoernstad

Oskar J. Grimstad: @grimstad39

Bård Hoksrud: @hoksrud

Kari Kjønaas Kjos: @karikjonaaskjos

Helge Andre Njåstad: @FRP_HelgeAndre

Jørund Rytman: @stortingsrp

Roy Steffensen: @roysteffensen

Ib Thomsen: @IbThomsen

KRF:

Knut Arild Hareide: @KAHareide

Hans Olav Syversen: @HansOlavSyverse

Geir S. Toskedal: @Toskedal

Kjell Ingolf Ropstad: @kjellingolf

Olaug Bollestad: @OBollestad

Ander Tyvand: @andertyvand

Line Henriette Hjemdal: @LineHjemdal

Rigmor Andersen Eide: @RigmorAEide

Geir Jørgen Bekkevold: @GeirJBekkevold

 

Vil du vise at du støtter ulvene? Last ned et av disse bannerene til ditt forsidebilde på facebook!