Lagmannsrettens ulve-dom: - Sjokkerende at vilkår for skyting ikke er reelt vurdert

Lagmannsretten omgjorde i dag tingrettens stans av jakt på fire ulvefamilier innenfor ulvesonen. NOAH, WWF og Foreningen Våre rovdyr reagerer sterkt på kjennelsen.

Kjennelsen fra lagmannsretten vurderer kun det ene av de to vilkårene – gyldighet etter naturmangfoldlovens § 18 c, men gjennomgår ikke de to andre vilkårene. Spesifikt vier retten kun en eneste setning om vilkår om andre mulige løsninger.

– NOAH er sjokkert over kjennelsen. Dette er en midlertidig forføyning for å hindre at fire ulvefamilier blir borte mens Letjenna-saken går for retten – det er ikke en full rettssak med full bevisførsel, og vi har ikke fått anledning til å legge frem argumentasjon i en muntlig rettshøring. Det står klart i vårt anketilsvar at vi i en reell stevning av vedtaket også vil bestride at vilkår om bestandens overlevelse og vilkår om andre mulige løsninger er oppfylt. Likevel lar ikke lagmannsretten oss få lov til å føre denne argumentasjonen for retten: De legger feilaktig til grunn av vi ikke bestrider vilkår om bestandens overlevelse. De legger også til grunn at de ikke «kan se» andre mulige løsninger – uten å ha hørt våre rettslige og faglige argumenter om dette punktet, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.

Organisasjonene vil på grunn av Lagmannsrettens kjennelse trolig ikke få anledning til å føre saken videre før ulvene er skutt. Hele poenget med en midlertidig forføyning var å sikre at ikke dyrene ble skutt før en full rettslig prøving – men nå vil dyrene dø, uten at en man har fått anledning til å legge frem argumentasjon om f.eks. andre mulige løsninger til «konfliktdemping».

– Dette er et tap ikke bare for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettssikkerhet. Ulven er kritisk truet i Norge, og vi har et nasjonalt ansvar for å ta vare på den. De skal kun skytes fordi de finnes i norsk natur, selv om de holder til i ulvesonen – et område hvor staten har bestemt at ulven skal ha spesielt sterkt vern, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

– Norge er det landet i Europa som er desidert dårligst til å ta vare på ulv. Nå som vi har en annen sak i rettssystemet som venter på en grundig gjennomgang så er det svært overraskende at lagmannsretten ikke gir rom for en reell vurdering i denne saken. Vi kommer til å fortsette kampen for en etisk forsvarlig og økologisk langsiktig forvaltning av ulven i landet vårt, sier daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik.

Du kan lese kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett her (PDF).

Du kan lese kjennelsen fra Oslo tingrett her (PDF). 

Ulvene trenger vår hjelp! Bli medlem i NOAH!