NOAHs klage på vedtak om kvote og område for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen 2019-2020

hovedfoto: Tommy Solberg

6. september vedtok rovviltnemndene i region 4 og 5 at tre ulveflokker i ulvesonen kan skytes på lisensfelling 2019-2020. Vedtaket bryter både med råd fra svenske myndigheter, med Bernkonvensjonens og egen lovgivnings prinsipper, og setter Norge i et svært dårlig internasjonalt lys. NOAH ber om at vedtaket oppheves, og under kan du lese NOAHs klage i sin helhet.

Rovviltnemndene har vedtatt kvote for lisensfelling av 17 ulver med formål å «ta ut» alle individene i Letjenna- og Mangenreviret, samt i grensereviret Rømskog. NOAH anfører at vilkårene for lisensfelling av 17 ulver innenfor ulvesonen ikke er oppfylt, jf. § 18 i naturmangfoldloven, og skyting av ulvene i grensereviret Rømskog ville være i strid med det folkerettslige prinsippet om samarbeid i «god tro» og prinsippet om at staten må unngå å skade andre staters miljø ved tiltak gjennomført på sitt territorium. NOAH ber om at rovviltnemndenes vedtak oppheves i sin helhet. Les hele klagen her: NOAHs klage på lisensfelling ulv i region 4&5 innenfor sonen

Foto: Erik Froystein

Vil du støtte NOAHs arbeid for Norges truede rovdyr. Bli medlem i NOAH!