Innlegg: Norges skam


I fjor vinter telte den helnorske ulvebestanden 33 – 39 individer. Nå skytes 8 av disse under lisensjakt.

Rovdyr: Ulv i jerngrepI løpet av to dager tok jegere i Hedmark livet av tre ulver, hvorav to ble skadeskutt og påført store lidelser, mens den tredje falt etter et skudd i ryggen. Denne jakta har skapt sterke reaksjoner i Norge, der flertallet ønsker en større ulvebestand enn dagens bestandsmål åpner for. Også langt utenfor landegrensene har ulvejakta vekt avsky.

Årsaken til den omstridte jakta: Bønder hevder at ulven ødelegger for sauenæringen. Jegere hevder at ulven dreper deres jakthunder. Enkelte i utkantene hevder at ulven er en trussel mot deres sikkerhet.

Fakta: Ulv drepte 89 sauer i 2008 og 384 sauer i 2009 – av ca. 2 millioner sauer sluppet i utmarka for å klare seg selv. Til sammenligning dør ca. 100.000 sauer hver sommer av andre årsaker enn rovdyr. Ulv dreper i snitt 8 hunder hver jaktsesong. Til sammenligning skades og drepes ca. 700 hunder i trafikken hvert år, mange av disse jakthunder. Ingen mennesker er drept eller skadet av ulv i Norge på 200 år. Til sammenligning blir nesten daglig et menneske skadet eller drept i trafikken.

Men til tross for fakta lever mytene og skremselspropagandaen om ulven videre. Nå skytes nærmere en fjerdedel av bestanden til en av våre mest kritisk trua arter bort. Samtidig er det tildelt kvotejakt på 166 gauper – langt over en tredjedel av en synkende bestand, som før jakta i 2010 telte 441 – 470 dyr. Siden 2000 er 1677 trua rovdyr drept i Norge.

Vi må kreve en gjennomgang av driftsformene i sauenæringen, som fører til at ca. 130.000 sauer omkommer på beite hvert år, i tillegg til at 120.000 lam dør allerede før beiteslipp. Vi må kreve at jegerne passer på sine egne hunder i jakttida og ikke slipper dem løs i ulverevir. Vi må kreve at rovdyrene aksepteres – som en naturlig og nødvendig del av norsk natur, og som en del av vår naturarv som vi plikter å ta vare på og føre videre.

Det bygges nå opp en massiv opinion mot en skandaløs rovdyrpolitikk, som totalt ødelegger Norges troverdighet som miljønasjon. Rovdyrene har majoriteten av folket på sin side. Nå må myndighetene lytte!

Jenny Rolness
NOAH – for dyrs rettigheter