Historisk dom: fengselsstraff for ulovlig ulvejakt


hovedfoto: Tine Marie Hagelin/WWF Norge

Fem personer fra Hedmark ble i dag dømt for organisert ulovlig ulvejakt etter en to uker lang rettssak i Sør-Østerdal tingrett tidligere i vår. Dette er en svært viktig dom, som viser at faunakriminalitet endelig tas mer på alvor.

Hovedmannen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel, mens fire andre siktede ble dømt til mellom seks og tolv måneders fengsel, for felling av ulv og forsøk på felling av ulv. Alle fem mister jaktretten i opp til fem år. Siri Martinsen, leder i NOAH, omtaler i en pressemelding dommen som svært viktig:

– Dette er den første dommen for organisert ulvejakt i Norge, og dermed svært viktig. Den sender et signal om at faunakriminalitet nå tas mer på alvor, og kan bidra til at terskelen for å jakte ulovlig på ulv og andre truede dyr blir høyere, sier Martinsen.

Selv om NOAH mener at staffene burde vært høyere, slik aktor la ned påstand om, er ulvedommen likevel del av en tendens hvor kriminalitet mot dyr og natur vurderes strengere.

– Faunakriminalitet har også ofte sammenheng med brudd på dyrevelferdsloven. I kjølvannet av ulvesaken startet Økokrim etterforskning av jaktrelaterte grove brudd på dyrevelferdsloven, som i april ble domfelt med syv måneders fengsel. Det var her snakk om å bruke jakthunder til å rive i hjel ulike ville dyr. Det er tydelig at man i visse jaktmiljøer har lav respekt for både dyrevelferd og naturmangfoldloven, og NOAH er glade for at politiet nå har tatt tak i dette, sier Martinsen.