Foto: Erik Frøystein

Fortell arbeiderpartiet at de ikke kan rasere naturmangfoldloven

Arbeiderpartiet har lagt frem et forslag om å endre naturmangfoldloven, med alvorlige konsekvenser for Norges rovdyr. Du kan være med på å stoppe dette!

I februar la Arbeiderpartiet frem et forslag om å endre naturmangfoldlovens § 18, slik at enda flere ulver skal kunne skytes. Forslaget deres innebærer å inkludere “bestandsmålet” som «skal være et selvstendig kriterium for uttak av rovvilt». NOAH mener AP ikke bare kan føye på en bestemmelse om at rovdyr kan skytes så fort de er på bestandsmålet.

AP viser en alvorlig ansvarsløshet ved å fremme dette forslaget. De åpner opp for en farlig utrydningspolitikk som vil sette de truede rovdyrenes overlevelse i stor fare. Dette er skandaløst, og raserer artsvernet i Norge. Vi er nødt til å sørge for at loven, og vernet av de ville dyrene styrkes, ikke svekkes!

I en ny undersøkelse for NOAH fra Respons Analyse, sier 45% av nordmenn av de vil ha styrket vern av ulv, og bare 17% vil ha svekket vern, slik AP nå legger opp til. De som vil ha styrket vern er dermed den største gruppen av de som har en mening.

Hvordan kan du hjelpe?

Nå er det viktig at alle som bryr seg om våre rovdyr tar kontakt med Arbeiderpartiet! Skriv til Arbeiderpartiets representanter, og be dem la naturmangfoldloven og ulvene være. Her får du oversikt over alle i APs stortingsgruppe, hvor du også finner e-post adresser til hver enkelt.

Foto: Erik Frøystein

Støtt NOAHs arbeid for de ville dyrene! Bli medlem i NOAH!