Foto: Erik Frøystein

Første seier: Ulvejakten stoppes midlertidig!

Kravet fra NOAH, WWF og FVR om at ulvejakten i sonen må stanses, er midlertidig tatt til følge av retten. 

Organisasjonene er glade for avgjørelsen, som betyr at det nå vil bli en grundigere rettslig gjennomgang av statens vedtak. Retten skriver bl.a.: «Retten har særlig hensyntatt risikoen for at felling av ulv representerer rettsstridig inngrep i artsmangfoldet som ikke uten videre enkelt lar seg reparere i ettertid, satt opp mot statens interesser ved forberedelser med videre med sikte på å foreta snarlig desimering av den samme ulvebestand.» Kjennelsen konkluderer med: «Staten ved Klima- og miljødepartementet forbys å iverksette vedtak 22. desember 2021 om felling av ulv i revirene Hornmoen, Slettås og ulvene på norsk side av revirene Bograngen og Rømskog, inntil annerledes av retten fastsettes.»

– Retten har gitt NOAH, WWF og FVR en første seier. Det ville være absurd å igjen tillate at kritisk truede ulver blir skutt før det er mulighet til å prøve vedtakene rettslig, det er derfor viktig og riktig at retten har kommet til denne konklusjonen. Dette er en bekreftelse på at interessene for vern av kritisk truede dyr er viktige, og skal kunne bli hørt rettslig, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH.

– Vi i FVR er veldig lettet over at rettssystemet fungerer. Samtidig er det skremmende i en tid med naturmangfold i krise at vi har et klima – og miljødepartementet som ikke makter å beskytte landets trua arter, sier Alette Sandvik, leder i Foreningen Våre Rovdyr.

– Vi risikerte at 25 ulver ble skutt innenfor ulvesonen. Hele poenget med sonen er at ulven skal ha beskyttelse, og da må det en særlig grunn for å ta dem ut derifra, uttaler Karoline Andaur, leder i WWF.

Staten vil nå svare på avgjørelsen, og hvis de bestrider denne, skal vi kjempe videre i retten for at ulvene skal få leve.

– Vi vet at svært mange mennesker i ulvesonen nå er lettet og glade over at ikke årets første dag starter med nedslakting av kritisk truede dyr. Nå gjelder det å kjempe videre for at forbudet blir stående, og at ikke regjeringen gjør flere vedtak som risikerer å være ulovlige. NOAHs sak mot staten om Letjanna-vedtaket skal i  lagmannsretten juni 2022. Å gjøre samme type vedtak før denne saken konkluderes, vil være uhørt, uttaler Siri Martinsen i NOAH.

Støtt NOAHs arbeid for ulvene! Bli medlem i NOAH!