Foto: Roger Brendhagen

Fire ulvefamilier reddet: NOAH, WWF og FVR vant frem i tingretten


Oslo Tingrett har nå gitt NOAH, WWF og Foreningen Våre rovdyr medhold, og ulvejakten inne i ulvesonen er dermed stoppet for nå.

Det er med stor lettelse og glede organisasjonene mottok kjennelsen om at staten forbys å igangsette ulvejakt inne i ulvesonen. Organisasjonene gikk til midlertidig forføyning mot vedtaket om å skyte fire flokker i sonen, fordi de anser faren for ugyldig vedtak som stort: I 2021 fikk NOAH medhold av Oslo Tingrett om at et lignende vedtak var ugyldig, og denne saken kommer opp i lagmannsretten juni 2022.

–        Vi er svært fornøyd med kjennelsen, og at retten har sett hva som står på spill; naturmangfoldets rettssikkerhet. Staten bør ta dette som et viktig signal om at de bør skjerpe aktsomheten i sin forvaltning av truede rovdyr. Det er på tide at myndighetene innser at loven og Bernkonvensjonen krever mer for vern av fredet ulv enn at «bestandsmålet er nådd», uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

–        Vi er veldig lettet. Dette er en seier for ikke bare ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettssikkerhet. Det er det eneste riktige at ulvejakta nå stoppes til vi får en rettslig avklaring av hvorvidt staten har lov til å legge terskelen for jakt på ulv så lavt som de har gjort de siste årene, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

–        Vi er svært glade for utfallet. Nå er det mange som kan puste lettet ut og glede seg over det norske rettssystemet. Naturmangfoldkrisen er ikke bare noe som forekommer andre steder i verden. Vi er nødt til å ta bedre vare på de trua artene her til lands også, sier daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik.

Retten skriver bl.a.: «Tingretten kan ikke se at departementet i tilstrekkelig grad har gjort den nødvendige og rasjonelle vurdering av de helt dominerende «offentlige interesser av vesentlig betydning». (…) den del av vedtaket 22. desember 2021 om felling av 25 ulver innenfor ulvesonen må anses ugyldig som følge av lovanvendelsesfeil.» Retten slår også fast at «Vernet som sådan rekker lenger enn bestandsmålet.»

Samtidig som de tre norske organisasjonene vant frem i Oslo tingrett, har finske domstoler stoppet jakt på 20 ulveindivider i fire ulike revirer i Finland.

 

Støtt NOAHs arbeid for ulvene!

Bli medlem!