Europeere vil verne ulv og krever andre tiltak enn skyting

hovedfoto: Erik Frøystein

Flertallet av europeere vil verne ulv, viser en nylig undersøkelse. Også flertallet av nordmenn ønsker sterkere vern for ulv.

En fersk undersøkelse (Savanta ComRes på vegne av Eurogroup for Animals, 2020) om holdningene til 6000 borgere i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Polen og Finland om beskyttelse av ulv i deres respektive land, viser at 81 % mener ulv bør være strengt beskyttet. Like mange var enig i at ulv er en viktig del av økosystemer. 84 % mener at bønder og befolkning i områder med forekomst av ulv, bør bruke ikke-letale metoder for å holde ulver unna. Videre mener 55 % at det ikke er akseptabel å drepe ulv selv ved husdyrtap. Minst tre fjerdedel av de intervjuede er enige i at bønder og befolkning i områder med forekomst av ulv bør legge til rette for sameksistens med ulv og andre ville dyr uten å skade dem (78%). Se en oversikt over resultatene her: Eurogroup Wolves

Den ferske undersøkelsen fra flere europeiske land bekrefter at kontinuerlige forsøk fra nærings- og jegermiljøer for å svekke beskyttelse av ulv, ikke har noen støtte i befolkning. Naturkrisen og tap av arter skaper engasjement for ville dyr over hele verden. Undersøkelser NOAH har fått utført i Norge viser samme resultater; folk flest forventer at myndighetene gjør noe reelt for truede dyr.

Foto: iStock

Hjelp NOAH i kampen for ulvene! Bli medlem i NOAH!

Undersøkelse for NOAH fra Respons Analyse fra i år viser at 45 % av nordmenn vil ha styrket vern av ulv – bare 17 % vil ha «svekket vern». En annen Respons Analyse-undersøkelse fra 2019 viser at 84 % av nordmenn sier seg enig i at «jakt på rødlistede dyr bør stanses», og 86 % mener «Norge har en forpliktelse til å sørge for at ingen dyr i norsk natur er utrydningstruet».

Politikere og myndighetene bør lytte folk og fokusere på å finne løsninger som øker aksepten for rovdyr i de miljøene der det er konflikt. Ulven og de andre rovdyrene har stor støtte i befolkningen som helhet, og det er kun ved å fokusere på hvordan man kan leve med rovdyr, man får dempet konflikt – ikke ved å til stadighet fremstille rovdyrene som et «problem». Slike løsninger innebærer først og fremst ikke-letale forebyggende tiltak. Men også kommunikasjon om ulvene og deres viktige rolle i økosystemer, står helt sentralt her. NOAH mener at staten må ta en mye mer aktiv rolle i dette kommunikasjonsarbeidet.

NOAH har gjentatte ganger bedt KLD om å fokusere på ikke-letale tiltak og positiv, konstruktiv kommunikasjonsinnsats for rovdyr. Hittil har dette ikke blitt realisert.

Les mer om undersøkelsen gjennomført av Savanta ComRes her.

Foto: Erik Frøystein

Er du enig i at ulven trenger sterkere beskyttelse?! Bli medlem i NOAH og hjelp oss i arbeidet for ulvene!