Drammen sier nei til gaupejakt!


Uten navn

Formannskapet i Drammen har innført forbud mot jakt på gaupe innenfor kommunens grenser, og Drammen er dermed den første norske kommunen som tar et standpunkt mot den dyre- og naturfiendtlige gaupejakta!

Norske myndigheter har gitt tillatelse til å skyte 82 av de rundt 350 gaupene som lever i Norge under årets kvotejakt – en fjerdedel av gaupebestanden – på tross av at arten er klassifisert som sterkt truet og at antall gaupefamilier ligger under bestandsmålet. Ståle Sørensen i Drammen MDG er en av mange som reagerer på den svært dyre- og naturfiendlige gaupejakta, og la i februar frem et forslag i formannskapet om at kommunen skulle ta avstand fra slik jakt. Forslaget ble vedtatt – og Drammen kommune er nå den første norske kommunen som har tatt et standpunkt mot gaupejakt. Sørensen håper at flere kommuner vil følge etter:

tyjtyjt
Gaupa er klassifisert som sterkt truet, og antall gaupefamilier ligger under bestandsmålet. Allikevel kan en fjerdedel av bestanden skytes under årets kvotejakt. Drammen har nå tatt et standpunkt mot denne dyre- og naturfiendlige jakta.

– Hvis vi nå kan få flere kommuner med på dette, kan det få en reell effekt ved at gaupa får et friområde. Om mange nok kommuner og andre grunneiere blir med på å forby jakt på gaupe, som er kategorisert som sterkt truet på rødlista, er det etter hvert nødt til å få konsekvenser for politikken også. Vi kan faktisk ikke fortsette å basere dette på synsing fra ”trigger happy” rovviltnemnder. Nå må snart rovdyrpolitikken baseres på forskning og faglige innspill, sier han til Dagsavisen.

NOAH jobber for gaupene og de andre rovdyrenes rett til å få leve i den norske naturen, og klager på en rekke vedtak om rovdyrjakt hver måned. Vi er derfor svært glade for at politikerne selv tar et slikt positivt initiativ for å verne ville dyr. Ønsker du å jobbe for at din kommune skal gjøre det samme som Drammen og innføre et forbud mot gaupejakt? Ta kontakt med NOAH på support@dyrsrettigheter.no, så bistår vi gjerne for å få på plass et vedtak!