Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

Det politiske maktspillet krever ulveblod

I dag har Klima- og miljødepartementet tillatt skyting av alle ulvene i Letjenna-reviret. Samtidig hindrer de reell mulighet for rettslig prøving ved å offentliggjøre vedtaket slik at det blir umulig å ta ut midlertidig forføyning.

NOAH reagerer sterkt på at det ikke gis reell mulighet til å redde ulveflokken innenfor sonen ved rettslige skritt. NOAH anmodet umiddelbart departementet om å stanse jakta, fordi vi ønsker å ta ut midlertidig forføyning. Dersom departementet ikke gjør det, vil de hindre den demokratiske muligheten for å få saken rettslig prøvd før ulvene skytes. NOAH vil da gå videre med rettslige skritt fordi vi nå ser at det skapes en farlig presedens om skyting i ulvesonen uten at lovens kriterier er oppfylt.

Gang på gang har NOAH minnet om politikere at bestandsmålet i seg selv ikke kan være et grunnlag til å drepe ulv, siden det ikke finnes noen slik hjemmelsgrunnlag i naturmangfoldloven.

Denne høyst problematiske praksisen startet med skyting av Slettås-flokken ifjor. Staten gikk over de grensene som er satt av naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Vedtak om skyting av Letjenna-flokken viser at staten nå vilkårlig dømmer hele ulvefamilier til døden kun på grunn av at de er ulver. Departementet har begrunnet skyting av enda en ulvefamilie innenfor sonen med «konfliktdemping» – uten tanke på den siden i konflikten som ønsker sterkere vern av ville dyr. Det er heller ikke noe hemmelighet at det dreier seg om ren bestandsregulering for å holde ulvebestanden nede på et politisk bestemt bestandsmål som er ensbetydende med status som kritisk truet. Det er meget alarmerende, særlig når man regulerer ulvebestanden ned i et område hvor ulven bør ha forrang over andre interesser. Det er rett og slett det politiske maktspillet som krever ulveblod.

NOAH vil gå til sak mot vedtakene om skyting i ulvesonen, uavhengig av om vi gis mulighet til å stanse jakten ved midlertidig forføyning – noe som nå ser tvilsomt ut.

Foto: Erik Froystein

Norge er nå på bunn-nivå med hensyn til beskyttelse av ville dyr. NOAH skal jobbe beinhardt for å endre dette. Vi håper at DERE ALLE vil være med oss i denne kampen. Bli medlem: