Del din positive ulveopplevelse med NOAH!

hovedfoto: Tommy Solberg

NOAH samler nå inn positive opplevelser med ulv. Initiativet er et svar på Elverum kommunes innsamling av ulveopplevelser, som nå blir brukt politisk for å skyte flere ulver.

NOAH samler nå inn positive opplevelser med ulv fra mennesker som bor i ulvesonen, eller av ulike grunner oppholder seg mye der det er ulv – kanskje til og med på grunn av ulven? Vi ønsker å høre om positive opplevelser med ulv – man trenger ikke å ha sett ulv (da dette er få forunt), det kan også være opplevelser med sportegn, ulvehyl eller generelt friluftsliv i revirene med ulv. Samtidig ønsker NOAH også å samle negative opplevelser med ulvejakt. Vi vet at den massive jakten opplevelse svært belastende for naturvennlige mennesker som bor i områdene. Dette er et perspektiv som må frem.

Din opplevelse som ulvevenn er viktig!

Vi vet det er veldig mange som får sin naturopplevelse beriket av ulvens tilstedeværelse. Mange i ulvesonen har kontaktet NOAH gjennom årene, og er dypt fortvilet over at ulven jaktes på, og forsvinner fra revirer som har vært etablert i årevis. Er du en av dem som blir personlig berørt, når ulv skytes med myndighetenes velsignelse? Eller kanskje har du vært så heldig å få et glimt eller møte med dette sjeldne rovdyret, eller sett spor etter dem? Prøver du å finne ulven bak kameralinsa, eller oppsøker områder der du vet det er ulv, nettopp fordi ulven er faktoren som gjør hele naturopplevelsen større? Da vil vi gjerne høre dine opplevelser, eller dine tanker rundt det å ha ulv i nærheten.

På samme vis vil vi høre fra deg dersom ulvejakta påvirker deg negativt. Føler du på tap og fortvilelse over jakten på kritisk truede dyr? Opplever du jakten som invaderende, og lurer på hvorfor dine følelser synes å telle mindre for myndighetene enn følelsene til de som mener seg belastet av rovdyr i naturen? Ødelegger jakta grunnlaget for din naturopplevelse, eller næringsvirksomhet som f.eks naturfotograf? NOAH ønsker å høre hvordan ulvejakten oppleves for deg som ønsker ulv i naturen der du ferdes.

Din opplevelse med ulv vil bli registrert i et dokument, der dette samlet blir et vitnesbyrd for alle i ulvesonen som ønsker ulv og i sitt nærområde, og i norsk natur. I dokumentet vill alle opplevelser bli registrert anonymt, men med kjønn, alder og bosted/oppholdsted i ulvesonen. NOAH må vite navnet ditt, men det kan holdes helt anonymt for andre, dersom ønskelig.

Dokumentet vil bli brukt i ulike sammenhenger både politisk og juridisk for å vise frem interessene til flertallet av folket som er for ulv, men som ofte usynliggjøres. Din ulveopplevelse kan sendes til madeleine@dyrsrettigheter.no

Et eksempel: Bestefar fra Hobøl

En bekymret far og bestefar fra Hobøl, skriver for eksempel til NOAH: «Hobøl-reviret var en av grunnene til at jeg flyttet hit ut på bygda. Ulven er veldig sky, og jeg har derfor bare sett den en gang her de siste fem årene, selv om jeg er mye i områdene ulv er observert. Jeg har derimot sett spor og møkk både fra flokken og streifere fra tid til annen, og også hørt den ule. Det gir friluftslivet kvalitet og mening, å vite at den eller de er der. At naturen er noenlunde intakt. I år foreslår nemndene å skyte vekk fem flokker i ulvesona, altså rundt halve bestanden av en art som er kritisk truet med utryddelse. Det er helt forferdelig, og det gjør meg oppriktig fortvilet, og tidvis også søvnløs. Dette og andre grove inngrep i naturen, har også fått meg til å innse at norske myndigheter og de større politiske partiene bare serverer floskler når det kommer til å bevare kloden for kommende generasjoner. Det gjør meg ikke rent lite forbannet heller, siden jeg har barn og barnebarn. (…)»

Hvorfor gjør NOAH dette?

Initiativet fra NOAH er et svar på et lignende initiativ fra Elverum kommune tidligere i år. Elverum kommune gikk ut med oppfordring om å dele både negative og positive opplevelser med ulv. Imidlertid vet NOAH at mange som kunne hatt positive opplevelser å dele, lot være å gjøre dette fordi kommunen samtidig ville ha dato og sted for registrering av ulveopplevelsen. Kombinert med at Elverum kommunes rådende politikere gjentatte ganger har flagget et svært negativt syn på ulv, og gått inn for å skyte flere ulver, ga dette grobunn for mistillit fra de som ønsker at ulven skal leve i Elverum kommune. Mange ønsket rett og slett ikke å risikere at kommunen fikk vite hvor ulven var.

Kommunen fikk til sammen 19 positive registreringer og 40 negative registreringer tilsendt. I etterkant har kommunen gått ut og brukt sin «undersøkelse» – tross dens klare faglige svakheter – som grunnlag for politisk press for å skyte flere ulver.

Både måten Elverum kommune har samlet inn historiene, og måten de innsendte historiene blir brukt, bidrar til å feilrepresentere alle som er positive til ulv i ulvesone-kommunene. NOAH tar nå tak i dette fordi vi mener det er viktig at stemmene for ulv – som tross alt utgjør flertallet – må representeres. Mennesker som er opptatt av naturmangfold og dyrs egenverdi må lyttes til – deres stemmer er viktig og NOAH skal videreformidle dem til politikerne!

NOAH har for øvrig også laget filmen «Ulvens gode naboer» om mennesker i ulvesonen som er for ulv:

Vil du hjelpe NOAH å kjempe for ulvene? Bli medlem i NOAH!