Foto: Erik Frøystein

Å skyte tre kritisk truede ulvefamilier i vernesonen midt i en pågående rettssak, håner ny naturavtale

I det miljøministeren kommer hjem fra naturtoppmøtet, hvor sterkere vern av truede dyr ble vedtatt, vedtar hans departement skyting av tre kritisk truede ulvefamilier i ulvesonen, i revirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka. Dette til tross for at vedtaket vil være ulovlig, etter lagmannsrettens tolkning.

Departementet publiserte nettopp vedtaket hvor de tre ulveflokkene i i sonen vedtas skutt. I juli i år kom dommen i Letjenna-saken mellom NOAH og staten, og en enstemmig lagmannsrett uttrykte tydelig at det å skyte ulver i sonen primært basert på at «bestandsmålet er nådd», er imot loven og Bernkonvensjonen. På tross av dette, er det nettopp bestandsmålet som står sentralt også i årets vedtak – og NOAH mener det dermed er ulovlig.

NOAH, WWF Verdens Naturfond og Foreningen Våre Rovdyr gikk til midlertidig forføyning og fikk medhold av tingretten. Ulvejakten ble dermed stanset inntil retten har avsagt sin dom. Mandag 9. januar møtte vi til muntlige forhandlinger i Oslo Tinghus, og rettens avgjørelse er forventet å komme om en til to uker.

I vedtaket hevdes det at man ikke bare legger vekt på bestandsmålet, men i realiteten ser man at det likevel er dette departementet gjør. De har satt et maksimumstak på antall ulver i Norge, og skyter kritisk truede dyr for å få dem «under» denne «grensen». Det er akkurat dette lagmannsretten påpekte var ulovlig – og rovviltnemndenes sekretariat innrømmet også at man ikke kunne gjort et slikt vedtak om dommen var rettskraftig. NOAH mener det er uhørt at man ikke tar signalet fra lagmannsretten. Det finnes absolutt ingen gyldige grunner til å skyte disse ulvefamiliene, og det eneste grunnlaget de baserer vedtaket på, er det som tingretten og lagmannsretten har slått fast at er ugyldig grunnlag.

Det finnes absolutt ingen gyldige grunner til å skyte disse ulvefamiliene.

I tillegg vil departementet «forløpende vurdere mulighetene for uttak i statlig regi av ulvene i Mangenreviret». Fire ulvefamilier risikerer derfor å bli skutt i vernesonen, selv om staten er midt i en rettssak, der NOAH allerede har vunnet i to rettsinstanser.

Dette er en fullstendig meningsløs formulering – er Mangen-ulvene fredet fra å bli skutt eller er de ikke? Departementet har ikke noen lovlig hjemmel til å igangsette statlig jakt parallelt med lisensjakt. NOAH vurderer nå midlertidig forføyning i forhold til de tre flokkene som er vedtatt skutt. Men har staten tenkt å skyte Mangen, uten at det er mulighet for å utfordre det rettslig? Denne type blankofullmakt kan ikke staten gi seg selv.

Departementet har ikke noen lovlig hjemmel til å igangsette statlig jakt parallelt med lisensjakt.

Naturavtalen har satt konkret mål om å sikre hastetiltak for å stanse den menneskeskapte utryddelsen av truede arter og for å bevare disse artene. Barth Eide uttalte selv på mandag; «Dette er en god julegave til klodens barn. I dag står verden sammen om å snu naturtapet.».

Det er en helt absurd situasjon. Dagen etter at klima- og miljøminister Barth Eide applauderer den nye naturavtalen, og uttaler at denne avtalen skal «hjelpe oss å løse naturkrisen og gi oss mer natur», vedtar hans department at tre flokker av Norges mest utrydningstruede dyr skal skytes – i en vernesone. Det gikk ikke engang 48 timer fra naturavtalen var landet, til Norge gjør et vedtak der menneskelig naturskadelig aktivitet får forrang fremfor vern av en kritisk truet art – det motsatte av det en «ambisiøs naturavtale» skal sikre.

Støtt NOAHs arbeid for ulvene! Bli medlem i NOAH!