Foto: Tommy Solberg

De store rovdyrene


Alle de fire store rovdyrene i Norge er rødlistet – og behandlingen av dem illustrerer hvordan ville dyr fortrenges av menneskelig aktivitet. Skjebnen til de oppavlede dyrene og de ville dyrene henger sammen: Desto mer massiv utnytting av tamdyr, desto mer marginalisering av ville dyr. I Norge blir utrydningstruet ulv skutt i ulvesonen, sterkt truede jerveunger skytes i hiet, bjørnene er i ferd med å forsvinne og utrydningstruet gaupe er offer for rekreasjonsjakt. NOAH jobber for økt toleranse og aksept for ville dyr. Med livskraftige rovdyr i norske skoger viser vi at vi er i stand til å ha respekt, forståelse og omtanke for artene vi deler landet med.

Fakta


5 %

5 %

av Norges areal utgjør ulvesonen

Alle

Alle

de store rovdyrene holdes rødlistet av politiske "maksimumsmål"

Ulovlige

Ulovlige

jaktformer tillates - som hijakt

NOAH oppnår resultater


NOAH redder rovdyr ved å klage på fellingstillatelser og ta ulovlige vedtak til retten. I 2022 vant NOAH over staten i lagmannsretten; staten hadde skutt Letjenna-flokken i ulvesonen ulovlig. Vi jobber for bevisstgjøring av både politikere og media, og en erkjennelse av at Norge bryter Bernkonvensjonen så lenge rovdyrene er dømt til å være på rødlista.

Redder liv

Redder liv

ved å klage på vedtak om skyting

Juridisk kamp

Juridisk kamp

for å sikre lovverket

Økt bevissthet

Økt bevissthet

blant opinion, media og politikere

Aktuelle kampanjer for de store rovdyrene


"Jeg har utrolig stor respekt for NOAH. For alt de har utrettet, og for alle menneskene der som jobber utrettelig for å gjøre verden bedre å leve i for dyr som er prisgitt hvordan vi mennesker behandler dem."

Lise Myhre, Nemi-skaper

Anbefalte artikler


Foto: Tommy Solberg

NOAH jobber målrettet for å stoppe utrydningspolitikken,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.