Foto: Tommy Solberg

De store rovdyrene


Alle de store rovdyrene i Norge er rødlistet – og behandlingen av dem illustrerer hvordan ville dyr fortrenges av menneskelig aktivitet. Skjebnen til de oppavlede dyrene og de ville dyrene henger sammen: Desto mer massiv utnytting av tamdyr, desto mer marginalisering av ville dyr. NOAH jobber for økt toleranse og aksept av ville dyr – der store rovdyr har en selvsagt plass i sine naturlige utbredelsesområder. Med livskraftige rovdyr i norske skoger viser vi at vi er i stand til å ha respekt, forståelse og omtanke for artene vi deler landet med.

Fakta


5 %

5 %

av Norges areal utgjør ulvesonen

Alle

Alle

de store rovdyrene er rødlistet

Ulovlige

Ulovlige

jaktformer tillates - som hijakt

NOAH oppnår resultater


NOAH har klart å kjempe mot endring til det værre av naturmangfoldloven, og redder rovdyr ved å klage på fellingstillatelser. Men vårt viktigste arbeid er for en politisk bevissthetsendring, og erkjennelse av at Norge bryter Bernkonvensjonen så lenge rovdyrene er dømt til å være på rødlista.

Redder liv

Redder liv

ved å klage på vedtak om skyting

Juridisk kamp

Juridisk kamp

for å sikre lovverket

Økt bevissthet

Økt bevissthet

blant opinion, media og politikere

"Jeg har utrolig stor respekt for NOAH. For alt de har utrettet, og for alle menneskene der som jobber utrettelig for å gjøre verden bedre å leve i for dyr som er prisgitt hvordan vi mennesker behandler dem."

Lise Myhre, Nemi-skaper

Anbefalte artikler


Foto: Tommy Solberg

NOAH jobber målrettet for å stoppe utrydningspolitikken,

MEN VI TRENGER DIN HJELP.