Vi trenger et lands­dekkende dyrepoliti


av Malin Prytz

Dyrepolitiprosjektet er vellykket følger det av en ny rapport levert av politiet og Mattilsynet. Flere saker blir etterforsket og tatt til retten, og straffene har blitt strengere.

Likevel blir mange saker som omhandler alvorlig dyremishandling stadig henlagt og nedprioritert av politiet på grunn av manglende ressurser. Vi er avhengig av et landsdekkende dyrepoliti for at dyrevelferdskriminalitet skal få prioritet.

Dyremishandling får konsekvenser

Dyrepolitiet startet som et prøveprosjekt i Sør-Trøndelag politidistrikt, og er nå utvidet til Sør-vest, Øst, Innlandet og Vest politidistrikter. Selv om ikke alle politidistriktene har dyrekrimavdelinger enda, ser vi en klar bedring i hvordan politiet håndterer dyremishandlingssaker, og at flere og flere saker som omhandler dyremishandling får konsekvenser.

I mai i år ble en mann dømt i Kongsberg og Eiker tingrett til fengsel i 2 år og 6 måneder for å ha drevet hundejakt på dyr. Dette er den strengeste straffen som har blitt idømt for dyremishandling så langt.

I 2016 ble en mann dømt i Høyesterett til fengsel i 1 år og 8 måneder for å ha sultet i hjel 92 storfe. Denne dommen slo fast at produksjonsdyr har samme rettsvern som familiedyr.

I en av sakene NOAH anmeldte i 2017 ble en mann dømt til å betale en bot på 10 000 kroner for å ha tatt livet av ei skjære med en rottefelle. Det følger av dommen at loven ikke skiller mellom størrelsen på dyret, eller om dyret er vilt eller tamt. Alle dyr har samme rettsvern.

Vold mot dyr og vold mot mennesker

Flere studier viser at personer som begår vold og overgrep mot mennesker i mange tilfeller har en fortid som dyremishandlere. En undersøkelse som sammenlignet kriminelle med ikke-kriminelle fant at 50 prosent av voldelige kriminelle hadde et mønster av vesentlig dyremishandling som bakgrunn, mens bare 6 prosent av ikke-kriminelle hadde det. Det å ta tak i kriminalitet på et tidlig stadium er det mest effektive for å forhindre ny kriminalitet mot dyr, og mennesker.

NOAH erfarer ofte at Mattilsynet ikke anmelder saker som gjelder alvorlig dyremishandling. På grunn av dette opplever vi ofte at politiet velger å henlegge saker vi anmelder basert på Mattilsynets tilsynsrapporter. Mattilsynet har antydet at de ikke har nok ressurser til å anmelde saker selv. Vi har klaget på flere henleggelser, og i det siste har flere av klagene ført til at sakene har blitt tatt opp for ny etterforskning. Her har politiet og Mattilsynet et klart forbedringspotensial. Et tettere samarbeid med organisasjoner som jobber for dyrs rettigheter, slik som NOAH, vil også bidra til å bedre bekjempe dyrevelferdskriminalitet.

NOAH anmeldte over 160 saker

Hittil i år har NOAH anmeldt over 160 saker som omhandler dyremishandling. Et landsdekkende dyrepoliti er viktig for at dyremishandlingssaker skal bli prioritert i hele landet. Det er helt nødvendig å ha egne folk som arbeider med dyrevelferdskriminalitet for at sakene skal få prioritet hos politiet. Samtidig er dette med på å øke erfaring og kompetanse med dyrevelferdskriminalitet.

NOAH har kjempet for dyrekrimavdelinger i hvert politidistrikt i mange år, og har fått gjennomslag for dette i regjeringserklæringen. Nå er det viktig at det gis midler til å realisere dette så snart som mulig!

 Malin Prytz Jurist/fagmedarbeider i NOAH til trykk i flere lokalaviser november 2020.

NOAH jobber for å motvirke mishandling og utnytting av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.