Vi støtter Dyrerettighetserklæringen!


rådyr og kanin
Foto: Tanja Askani

Følgende kjente stemmer stiller seg bak NOAHs Dyrerettighetserklæring:

Thomas Robsham
Thomas Robsham

Når dagens grusomme behandling av dyr en gang i fremtiden er et tilbakelagt stadium, vil man se tilbake på denne epoken i menneskehetens historie som et mørkt og skamfullt kapittel.

Thomas Robsahm, Filmskaper
Arne Næss

Dypøkologiens første punkt sier at hvert levende vesen har egenverdi, det vil si at det er meningsfylt å gjøre noe rett og slett for dyrets egen skyld.

Arne Næss, Filosof

.

Tor Åge Bringsværd

Mennesket står med nesa i været og føler seg ensomt. Vi ser mot stjernene og tenker: Er det liv der ute – eller er vi alene i hele universet? Men egentlig trenger vi bare å kaste et blikk omkring oss, så oppdager vi at vi lever på en klode som myldrer av andre livsformer – skapninger som det burde være like interessant å bli kjent med som noen marsianer.

Tor Åge Bringsvær, Forfatter
Margreth Olin

Hvis barn lærte på skolen at alt liv er besjelet, ville jordens, dyrenes og menneskenes fremtid være sikret.

Margreth Olin, Filmskaper

.

.

Jostein Gaarder

Filosofien står ikke stille. Etter mitt syn er menneskerettigheter ikke nok. Vi må også snakke om menneskeplikter (…) Etter menneskerettighetserklæringen fikk vi en erklæring om kvinners rettigheter, dernest om barns rettigheter. Det som må komme er en overnasjonal erklæring om dyrs rettigheter – noe som gir oss plikter. Det er grotesk hvordan dyrene behandles overalt i dag.

Jostein Gaarder, Filosof og forfatter
Elin Brodin
Elin Brodin

Jeg har bestandig vært opptatt av både politiske, moralfilosofiske og eksistensielle sprsmål, og på alle disse feltene synes jeg det blir inkonsekvent å se bort i fra det faktum at det finnes flere levende vesener enn mennesket. vestlig materialisme og kvasi-rasjonalitet br etter min mening motarbeides, og en del av dette arbeidet må bestå i en kraftig oppgradering av miljtiltak, helhetstenking og dyrs rettigheter som individer.

Elin Brodin, Forfatter
Tove Nilsen

Tenk om dyrene ble spurt om mennesket fortjente å bli behandlet godt. Jeg lurer på hva sirkuselefanten ville ha svart? Eller dyrehagetigeren? For meg er det en selvfølge at alle på fire ben fortjener å fryde seg over livet akkurat som oss på to.

Tove Nilsen, Forfatter
Steinar Lem liten
Steinar Lem

Alt liv henger sammen. Et samfunn som ikke inkluderer dyrene i livsfellesskapet, blir heller ikke et samfunn med hjerte for andre mennesker. Det er særlig viktig å kunne leve seg inn i dem som er annerledes. Ellers får vi bare gruppeegoisme. Skal vi leve anstendig, må vi oppleve en form for identifikasjon med alt som lever.

Steinar Lem, Forfatter, naturverner og solidaritetsforkjemper