Hanna Marcussen - Vi skylder velgerne å levere på dyrs rettigheter

av Siri Martinsen, hovedfoto: Øivind Pedersen

Hanna Marcussen, talskvinne i Miljøpartiet De Grønne (MDG), har vært sentral i å bygge opp den pistrete spiren som ble plantet i 1988, til en frodig løvetann med freidige ambisjoner om å presse seg inn gjennom stortingsveggene. Tar de respekten for dyrene med seg?

Hanna Marcussen har nylig vært igjennom en nominasjonsprosess om førsteplassen på De Grønnes Oslo-liste, som også er den mest sannsynlige stortingsplassen dersom partiet skal skape historie ved valget 2013. Til mange utenforståendes forbauselse gikk ikke plassen til henne, men til nykommer i partiet og tidligere WWF-leder Rasmus Hansson. Men Marcussen fortsetter som profilert talsperson.

NOAHs Ark møter henne på en vegetarcafé like ved Rådhuset i Oslo. Og nettopp på Rådhuset har Marcussen samarbeidet med NOAH om å løfte frem våre spisevaners innvirkning på dyr og miljø, da Oslo ble første by i Norge som gikk inn for vegetariske alternativer i offentlige kantiner.

«MDG er det eneste partiet hvor dette er en del av selve grunnkjernen i ideologien – solidariteten med dyr og natur. For MDG er ikke dette noe vi bare kan forhandle bort.»

 – Hvor viktig er dyrs rettigheter for deg som politisk sak?

– Veldig viktig – for min del handler det om hvilke verdier som er de viktigste i samfunnet vårt. Hvordan vi tar vare på de svakeste individene, og hvordan vi forholder oss til andre levende vesener, er grunnleggende for hvor godt samfunnet vårt er. Et samfunn hvor man ikke respekterer dyrs rettigheter, er i mine øyne et samfunn som ikke er bra – ikke bra for mennesker heller, tror jeg.

 – Hvor viktig er dyrs rettigheter for MDG?

– Det er også veldig viktig for partiet, det har alltid vært en del av selve kjernen i politikken. Det henger sammen med respekt for økosystemer og for alt liv. Dyrs rettigheter har stått veldig sterkt, og gjør det fortsatt for grønne partier over hele Europa. Men jeg ser at det er en sak som man, også hos oss, hele tiden må ha press på for å holde oppe. Jeg synes det er et grunnleggende kjernespørsmål, og dyrevernbevegelsen har også alltid stått sterkt i Miljøpartiet.

Hanna Marcussen som står foran Rådhuset i Oslo.

– I nominasjonsdebatten i Oslo ble det snakket om hva som skulle være kjernesakene for MDG når man skulle inn på Stortinget, og det ble sagt at man måtte skjære bort noen av sakene sine. Dyrs rettigheter ble nevnt bare helt til slutt i diskusjonen. Er dyrs rettigheter en av de tingene man nå skjærer bort?

– Om du spør hva vi skal klare å få frem i valgkampen, så kan vi kanskje bare ha ett budskap, fordi vi er så små. Men når man kommer inn på Stortinget og skal drive saker der inne, synes ikke jeg dyrs rettigheter kan skjæres bort i det hele tatt. Jeg mener tvert imot at det er et av de områdene vi definitivt må levere på. Jeg har inntrykk av at det ikke er mange av de andre partiene som har så mye i mot dyrevelferd og dyrs rettigheter, men de driver heller ikke spørsmålene. Så jeg ser på det som et område hvor man kan, bare ved å løfte spørsmålene, få til ganske mye, fordi det egentlig er vanskelig å være imot. Men de ti månedene frem til valget blir annerledes; diskusjonen om valgkampen er ikke ferdig, men kanskje blir det slik at vi der bare fokuserer på ett tema – klima.

«Et samfunn hvor man ikke respekterer dyrs rettigheter, er i mine øyne et samfunn som ikke er bra – ikke bra for mennesker heller.»

 – FN har pekt på kjøttforbruk som et av de to-tre største problemene for klima såvel som mange andre miljøsaker. Men i det midlertidige programutkastet fra MDG nevnes ikke kjøttproblematikken tydelig med hensyn til klima. Mer vegetarisk forbruk, som er en klar anbefaling fra FN, nevnes knapt. Er det et problem at dere ikke løfter frem dette, gitt at klima kan bli hovedsaken deres?

– Ja, det syns jeg egentlig. Det er noe vi må ha en debatt om på landsmøtet. Her i Bystyret i Oslo har vi løftet det frem i forbindelse med samarbeidet med NOAH om Meatless Monday, og flere av lokallagene våre har løftet det opp også – i Trondheim og Bergen. Det er litt rart hvis vi ikke skal sette mer fokus på dette i partiprogrammet. Jeg mener det er viktig, og ser at vi da må jobbe med programmet. Jeg vil understreke at det bare er et førsteutkast, som jeg ikke har vært involvert i. Det som var bra med saken i Bystyret i Oslo var at, bortsett fra FrP, så var alle de andre partiene også positive: Det var respekten for klima, det var helse, dyrevelferd, det var så mange aspekter ved det, at alle partiene klarte å henge seg på at «Joda, de syntes det var viktig å ta det opp». Jeg tenker også det er en viktig sak nettopp fordi den har så mange aspekter. Det har stått veldig sterkt i tidligere programmer at vi skal fremme en mer vegetarisk livsstil, så det er noe vi må sørge for å få inn på riktig sted igjen.

– Dere ønsker jo at alle dyr skal ha mulighet til å være ute. Ser dere reduksjon i kjøttforbruk som viktig for bedre dyrevelferd?

– Ja, det henger sammen med at vi faktisk må redusere kjøttforbruket en hel del. Og tørre å si det. Man merker at hvis debatten om vegetarisk forbruk blir ført på den riktige måten, så kan man få mye positivt ut av det. Men man må være villig til å stå for et lavere kjøttforbruk, og gjøre konkrete tiltak som stimulerer til det. Vi er generelt for å bruke et avgiftssystem for å vri forbruk. Og at kjøtt er såpass billig som det er i dag, det er egentlig absurd. Der tror jeg at man må være villig til å ta noen fighter som sikkert ikke kommer til å være populære, men som nok er nødvendige. Man har avgift på sukker. Hvorfor skal man ikke da ha det på noe som ikke bare er usunt for helsen, men også har mange andre negative aspekter?

«Når man kommer inn på Stortinget og skal drive saker der inne, synes ikke jeg dyrs rettigheter kan skjæres bort i det hele tatt.»

– I et følgebrev til programutkastet sier dere at det er en konflikt mellom det å ha levedyktige bestander av rovdyr og det at dere vil bevare beitenæringene. Setningen som handler om store rovdyr er også svært lik den som andre partier har – ganske moderat og uten noen ambisjon om at flere enn de 20-30 ulvene vi har idag skal kunne få leve. Er det et miljøparti verdig å være så moderat på akkurat det med de store rovdyrene?

– Godt spørsmål. Jeg tror at dette er et av de stedene hvor det kommer til å bli heftige debatter på landsmøtet. Det er klart at på den ene siden så er vi for å ha et norsk landbruk, og på den andre siden så har vi veldig sterke krefter som ønsker å bevare rovdyrene. Det er vel et forsøk på å få til et kompromiss, som kanskje ikke er så veldig godt. Jeg vil tro at en del vil komme til å reagere på det. Personlig mener jeg at det er utrolig viktig å bevare rovdyrene, og det har vært noe som har engasjert meg lenge før jeg gikk inn i politikken selv. Jeg synes kanskje selv at den formuleringen er vag, men jeg tror at den kommer til å bli sterkere i løpet av landsmøtet. Jeg vil bli overrasket hvis den ikke blir det.

– Når det gjelder pelsdyr er dere derimot veldig klare. Er det en sak som innenfor dyrevernfeltet er prioritert for dere?

– Ja, jeg tror det er fordi det ikke finnes noen gode grunner, ingen gode argumenter, for. Så om man ikke klarer å vinne den saken, hvordan skal man klare å vinne noe? Det er blitt en symbolsak – pelsdyrsaken viser om vi klarer å bli et mer dyrevennlig samfunn.

Hanna Marcussen og Siri Martinsen som sitter på et bord og snakker sammen

– Sel- og hvalfangst kom også opp i nominasjonsdebatten. Tidlig på 1990-tallet, da både NOAH og MDG var nystartet, og rett før Norge påbegynte kommersiell hvalfangst igjen, husker jeg at vi hadde felles aksjoner mot hvalfangst. Motstand mot hvalfangst har vært et standpunkt hos dere gjennom hele historien, og nå er det foreslått å ta det ut. Du sa at du ikke synes det er så bra?

– Nei, jeg synes ikke det. Jeg vet hvilke krefter som ønsker å ta det ut, og argumentet er at «Hvorfor skal man ikke kunne drive jakt på en type dyr, når man gjør det på andre dyr?». Og derifra har man sagt at «Vi kan ikke mene noe om det». Men jeg mener at det ikke er så lurt fordi, så vidt jeg kjenner til, finnes det ikke en sikker såkalt human måte å fange hval på. I tillegg tror jeg det er uklokt i forhold til grønne partier i andre land, og fordi Norge har et ganske skittent rulleblad i forhold til den saken. Som et grønt parti tror ikke jeg at det er lurt å endre det standpunktet med hensyn til Norges internasjonale rolle. Jeg håper at det programpunktet endres på landsmøtet. Fylkeslaget vårt i Nordland har tatt en dissens på det, fra forrige program. Det synes jeg er en greiere måte å gjøre det på, hvis det er noen som er veldig sterkt i mot at vi er imot hvalfangst.

«Det har stått veldig sterkt i tidligere programmer at vi skal fremme en mer vegetarisk livsstil, så det er noe vi må sørge for å få inn på riktig sted igjen.»

– Dere nevner også andre dyrerettighetsrelaterte saker i programmet, og har et eget kapittel for det?

– Ja, et ganske viktig punkt er eget dyreverntilsyn. Bakgrunnen for det er først og fremst å fjerne dyretilsyn fra Mattilsynet, fordi vi mener det ikke er et tilsyn som er laget for å ivareta dyrs rettigheter. Og det er en såpass stor oppgave at man bør ha noen som har det som primæroppgave, og ikke driver tilsyn med mat og forbruksvarer i tillegg. Det er også helt klart at det har noe med hvordan man ser på dyr og dyrevern å gjøre: Er det bare mat, eller er det et felt som krever et eget tilsyn? Vi ønsker også styrking av arbeidet med alternativer til dyreforsøk.

– Når det gjelder dyr i underholdning, så har dere et ønske om å forby ville dyr i sirkus. Hva med andre dyr?

– Jeg må innrømme at jeg ikke har lagt merke til det, det har kanskje sammenheng med en særlig fokus på elefantene. Men det er mange andre typer dyr i sirkus som heller ikke har det godt. Vi har ellers stått for at sirkus skal være uten dyr. Det er også et punkt i programmet jeg bør sjekke opp.

– Det kan bli mange dyrerettighetsdebatter på landsmøtet?

– Ja, landsmøtet skal være en ekstra dag i år også, fordi det kommer til å bli mye debatter. Dyrs rettigheter er et område hvor det blir debatter, men også på flere miljøspørsmål – hvor står vi med hensyn til vern kontra fornybar-samfunn, og skal vi si ja eller nei til f.eks. vindmølleparker. Utenrikspolitikken kommer også til å skape debatt. Det blir nok heftige debatter, det blir veldig spennende.

«Dyrs rettigheter er et område hvor det blir debatter, men også på flere miljøspørsmål – hvor står vi med hensyn til vern kontra fornybar-samfunn, og skal vi si ja eller nei til f.eks. vindmølleparker.»

– Hvis dere kommer inn på Stortinget, hvem er dere nærmest til å samarbeide med?

– Det skal jeg ikke si for mye om, fordi det er et spørsmål som diskuteres i landsstyret, foreløpig uten at man har gjort noe vedtak på det. Generelt sett kan vi samarbeide med de fleste, men FrP ligger ganske langt unna oss. Sannsynligheten er stor for at man holder en dør åpen for alle, fordi det viktigste for oss er å få gjennomslag for politikken vår. Det er flere partier som fører en politikk som har mye til felles med vår.

– Føler du det også med Senterpartiet?

– Det som er rart med Senterpartiet er at det kunne ha vært likhetstrekk. Vi ønsker også et norsk landbruk, vi bare ønsker en helt annen type landbruk. Senterpartiet er i ferd med å gå  lenger og lenger ifra oss. På dyrevernspørsmål er de veldig langt fra oss. Etterhvert begynner de også å komme veldig langt fra oss på miljø.

– Hvorfor mener du velgere som er opptatt av dyrerettighetssaker bør stemme MDG?

– Det er fordi MDG er det eneste partiet hvor dette er en del av selve grunnkjernen i ideologien – solidariteten med dyr og natur. For MDG er ikke dette noe vi bare kan forhandle bort. Jeg vil dessuten si at folk som bryr seg om dyrs rettigheter også bør engasjere seg aktivt i MDG for å påvirke politikken og hele tiden holde den fanen høyt. Man trenger at folk er engasjert innenfor både organisatorisk dyre-rettighetsarbeid og partipolitikk, for å få til det. Jeg vil si at vi er det partiet som tar dyrs rettigheter mest på alvor. Jeg ser at andre partier også begynner å gjøre det på noen saker. Det er veldig fint – og det er nettopp en følge av at MDG, som har tatt dette alvorlig lenge, vokser.

– Og dere ønsker å fremstå konkurransedyktige på å løfte frem dyrerettighetssaker også hvis dere kommer inn på Stortinget?

«Det er blitt en symbolsak – pelsdyrsaken viser om vi klarer å bli et mer dyrevennlig samfunn.»

– Ja, definitivt. Det synes jeg vi skylder alle de som har stemt på oss på bakgrunn av dyrs rettigheter i veldig mange år. For det er det mange som har. Og jeg synes at vi skylder å levere for dem også, når vi kommer inn.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i NOAHs Ark #3/2012

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.