Tusenvis markerte for dyrepoliti


Foto: Erling Pande Braathen
Foto: Erling Pande Braathen

Rundt 5500 mennesker møtte opp på NOAHs markering for dyrepoliti lørdag 4. oktober over hele landet – alle med et tydelig budskap til politikerne: Dyrepoliti i Norge NÅ!

Foto: Eivind Oskarson
Foto: Eivind Oskarson

NOAHs markering for dyrepoliti ble et svært vellykket arrangemnet. Midt i høstferien møtte rundt 5500 mennesker opp på markeringene som ble avholdt flere steder i landet – 4000 av disse på hovedmarkeringen i Oslo. Her ble det holdt appeller av flere profilerte fagpersoner innenfor feltet voldskriminalitet: forfatter og tidligere politileder i Oslo Hanne Kristin Rodhe; professor i kriminologi ved UiO Ragnhild Sollund; voldsforsker ved Politihøgskolen Ragnhild Bjørnebekk, svensk voldsforsker Eva Diesen; leder av det eneste krisesenteret i Norge som tar imot familiedyr Aughild Øyaas; samt veterinær og leder i NOAH Siri Martinsen. Alle understrekte hvor viktig det er å ta vold mot dyr på alvor, og at dyrs rettsvern styrkes.

«For meg så høres dyrepoliti ut som en veldig god idé» – Aughild Øyaas

Både to- og firbente møtte opp på markeringen. Foto: Erling Pande Pande Braathen
Både to- og firbente møtte opp på markeringen. Foto: Erling Pande Braathen

På talerstolen delte Hanne Kristin Rodhe sine erfaringer som leder for seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo, hvor hun så at det ofte er personer som har begynt med dyremishandling som ender opp med å begå den mest alvorlige kriminaliteten mot mennesker, som voldtekt og drap. Ragnhild Bjørnebekk satte fokus på forskningen som viser at det å ta tak i kriminalitet mot dyr på et tidlig stadie er det som best kan forhindre at personen begår både vold mot dyr igjen, og også vold mot mennesker. Aughild Øyaas fortalte om voldsofre som vender tilbake til et voldelig hjem fordi de er redde for familiedyrene – og understrekte, som de andre, sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Eva Diesen delte sine svært positive erfaringer med det svenske dyrepolitiet, mens Ragnhild Sollund fokuserte på dyrs lave status i samfunnet. «At politiet og påtalemyndighet nedprioriterer dyremishandlingssaker er selvfølgelig knyttet til at vi lever i en menneskesentrert samfunn, hvor dyr ikke har rettigheter. Dette gir gjennomgående dyr en lav status, og derved har etterforskning av saker som angår dyr heller ikke status eller prioritet hos politiet» sa Sollund. Men det at vold mot dyr også kan ende opp i vold mot mennesker er på ingen måte den eneste grunnen til at det er viktig å ta kriminalitet mot dyr på alvor – og flere av appellantene satte også fokus på dyrs egenverdi og at de som levende og følende vesner fortjener et bedre rettsvern.

Foto: Øivind Pedersen
Foto: Øivind Pedersen

Også politikere fra flere politiske partier holdt appeller under markeringen: Abid Raja (V); Bård Vegard Solhjell (SV); Stefan Heggelund (H); Helge Thorheim (Frp); og Une Bastholm (MDG). Alle uttalte at kriminalitet mot dyr må tas på alvor, og at dyr fortjener et bedre rettsvern. Frp og MDG har allerede programfestet at de ønsker et dyrepoliti. Se appellene i videoene lenger ned i artikkelen.

Markeringen fikk mye oppmerksomhet i media, og ble dekket av TV2-nyhetene, Dagsrevyen, Dagsnytt, NTB og en rekke nettaviser. NOAH satte også fokus på dyrepoliti i mediene i forkant av markeringen, og har snakket om temaet blant annet på God Morgen Norge, Tv2 Nyhetskanalen og Verdibørsen på NRK P2.

NOAH hadde stand under markeringen, og fikk mange nye medlemmer. Foto: Ingrid Helene Jurs.
NOAH hadde stand under markeringen, og snakket med mange interesserte mennesker. Foto: Ingrid Helene Jurs.

NOAH er svært fornøyd med markeringen, og ønsker å rette en stor takk til alle som møtte opp! Takk også til alle som kom innom standen og viste sin støtte til NOAH! Nå håper vi at politkerne tar med seg de klare faguttalelsene og befolkningens sterke engasjement videre, og oppretter en egen dyrepolitienhet i politiet. Et dyrepoliti vil være en stadfesting av at kriminalitet mot dyr blir tatt på alvor, samt gi et bedret grunnlag for det videre arbeidet for at dyrs rettigheter skal styrkes i lovverket.

Se video av appellene, flere bilder fra markeringen og en liste med medieoppslag under.

Video med utdrag fra alle appellene:

Noen av appellene i sin helhet, samt nyhetsklipp: