Foto: Ann-Kristin Hanssen/Fremover

To nye enheter med dyrepoliti!


Etter forhandlinger fra Venstre, med støtte fra FrP er det nå satt av 4 millioner kroner i ekstra bevilgning til å utvide prøverprosjektet - dermed får nå også Innlandet- og Finnmark politidistrikt enheter med dyrepoliti!

NOAH har arbeidet for et landsdekkende dyrepoliti i flere år og har bidratt til at det nå finnes enheter for dyrepoliti i både Trøndelag ,  Rogaland og  Østfold

NOAH har hittil i år anmeldt nærmere 100 saker om dyremishandling – og vi vet at mørketallene fortsatt er store. En egen dyrepolitienhet innenfor politiet som kan etterforske dyremishandling og forberede saker overfor domstolene er et viktig tiltak for at dyremishandlingssaker skal bli prioritert.

NOAH har jobbet for å styrke dyrs rettsvern siden organisasjonens oppstart for snar 30 år siden. Dyrepoliti har vært en helt sentral del av dette arbeidet de siste årene. Vi har bl.a. hatt kontakt med og gitt informasjon til politiet, Mattilsynet, politikere, forskere og opinionen, samlet inn over 40.000 underskrifter, anmeldt og fulgt opp en rekke dyremishandlingssaker, forsvart kravet om dyrepoliti i mediene, og i oktober 2014 møtte rundt 5500 mennesker opp på NOAHs markering for dyrepoliti.

Vil du støtte NOAHs arbeid for et landsdekkende dyrepoliti? Bli medlem!