Ti år med dyrs rettigheter


av Siri Martinsen, hovedfoto: iStock

For ti år siden, da NOAH ble opprettet, var dyrs rettigheter nærmest et ukjent begrep i Norge. I dag er dyrs rettigheter kontroversielt, men aktuelt.

I løpet av disse ti årene har NOAH – for dyrs rettigheter utviklet seg fra å være en sped idé til å bli en organisasjon med meningers mot og hundrevis av engasjerte aktivister.

NOAHs formål er å bekjempe lovlig og ulovlig mishandling av dyr. Og arbeide for et verdig, naturlikt liv for de enkeltdyrene som allerede er blitt gjort avhengige av mennesker. NOAH jobber for å gi dyr juridiske status som levende vesener – for i dagens samfunn blir de betraktet og behandlet som menneskets eiendom. Det er også et viktig mål å gi dyrs rettigheter en naturlig plass innen miljøverntanken.

NOAH har siden starten stått i en særstilling blant norske idealistiske organisasjoner. Dyrs rettigheter har ikke vært like selvfølgelig å forholde seg til, som «la elva leve» og «ikke mobb kameraten min». Å respektere dyrs liv og livskvalitet har vært mer fremmed enn å respektere medmennesker og ta hensyn til naturen. Og tilsynelatende mer farlig.

«NOAHs formål er å bekjempe lovlig og ulovlig mishandling av dyr. Og arbeide for et verdig, naturlikt liv for de enkeltdyrene som allerede er blitt gjort avhengige av mennesker.»

Mer radikalt. Mer provoserende. Mer utfordrende. Mer krevende. NOAH er en organisasjon som krever at forbrukeren ser ting det er behagelig å la være å se: høner og pelsdyr i trange nettingbur, kaniner og rotter i smertefulle dyreforsøk, griser og kyr som skrekkslagne venter på døden i slakteriet, elefanter og kameler som står lenket fast hele livet for å underholde mennesker… Men NOAH oppfordrer også til å ta konsekvenser av det man ser. Mer vidtrekkende konsekvenser enn bare å være snill mot de dyr man til daglig ser. Konsekvenser som innebærer at man ikke lenger støtter de som utnytter dyr, sperrer dem inne og tar deres liv. Denne sterke oppfordring til handling – og respekt ikke bare for dyrenes behov, men også for deres vilje til liv – er i stor grad det som skiller dyrerettighetsorganisasjonen NOAH fra andre dyrevernorganisasjoner.

«Å respektere dyrs liv og livskvalitet har vært mer fremmed enn å respektere medmennesker og ta hensyn til naturen. Og tilsynelatende mer farlig.»

Men denne sterke ideologiske vinklingen er også spesiell sammenlignet med f.eks. miljøvernorganisasjoner i Norge. I boken som oppsummerer den hittil største undersøkelsen om miljøvernorganisasjoner i Norge, konkluderer forskerne: «Det er i liten grad utviklet strategi og retning for samfunnsendring(innenfor miljøvernbevegelsen). Der vi finner noe som ligner systemkritikk, er vel i Fremtiden i våre hender – og kanskje i Natur og Ungdom – men mest finner vi det i NOAH, en organisasjon som vi har sett ofte ikke blir regnet med til miljøbevegelsen i det hele tatt … Den organisasjonen som antakelig kommer nærmest et ideologisk og teoretisk utgangspunkt, er NOAH – for dyrs rettigheter.» («Miljøvernpolitikk og miljøvernorganisering mot år 2000» Kristin Strømsnes/Per Selle, Tano Aschehoug, 1996)

Nedenfor kan NOAH – for dyrs rettigheter følges fra år til år gjennom kampanjer og aksjoner:

1989

Organisasjonen starter som «Pelsavslaget», en anti-pels-organisasjon. Men man innser fort at det trengs noen som jobber for alle dyr, og skifter navn til «NOAH – tar dyrene med».

1990

Navnet skifter til «NOAH – dyrenes frigjøringsfront». NOAH skaper sitt image som radikal organisasjon med kraftige virkemidler. Fokus er for alvor på alle dyr – NOAH er den eneste aktive dyrerettighetsorganisasjonen i Norge. En busstur rundt i landet sprer NOAH utenfor Oslos grenser. På denne turen fotograferes og filmes det mye på pelsfarmer og andre husdyrbruk. Før denne tiden var det svært lite konkret billedmateriale fra dyrehold i Norge.

1991

NOAH infiltrerer et moteshow for pels på Oslo Plaza, og utfører en «heller naken enn med pels»-aksjon på på scenen. Dette bidrar til at anti-pelssaken får mer oppmerksomhet enn pelsshowet. Og arrangørene av showet går konkurs… Siden dette har det for øvrig ikke vært avholdt noen pelsmoteshow i Oslo. Dette året okkuperte NOAH også Fiskeridepartementet i protest mot selfangsten.

1992

NOAH jobber mye med kutrener-saken (kutrener er en elektrisk bøyle over kuas rygg, som gir henne støt når hun gjør fra seg i båsen), og får til slutt medhold fra offisielt hold om at kutrenere ikke er dyrevennlig. Norges første dyrefrigjøringsaksjon, hvor to griser blir tatt fra en industriell gård og omplassert til et liv i det fri, støttes av NOAH. For NOAH blir det et gjennombrudd i pressen – i tillegg til at to griser får et bedre liv…

1993

Året starter hektisk, med at NOAH støtter en ikke-voldelig Sea Shepherd-aksjon med materiell ødeleggelse mot en hvalskute. Som de eneste i Norge som ikke kritiserer dette nedenom og hjem, får NOAH en nokså aggressiv pressestorm mot seg. Selv om dette ga NOAH et uriktig og ikke udelt positivt image førte NOAHs kompromissløse rykte noe bra med seg: Dette året skrinlegger Universitetet i Tromsø et prosjekt hvor de planla å fange inn ville isbjørnunger og sette dem i små bassenger for forskning. Forskerne begrunnet dette med frykt for «NOAH-aksjoner»… NOAH deltar i protesten mot slipp av duer i sammenheng med OL-sermonien. Duene risikerer å fryse i hjel hvis de slippes langt hjemmefra midtvinters. Dueslippet ble stoppet fordi OL-ledelsen ikke ønsket «duekrig».

NOAH skifter igjen navn dette året til «NOAH – for dyrs rettigheter» – noe som gjenspeiler organisasjonens mål og arbeidsmåte mer korrekt.

Tradisjonen med utdeling av gratis vegetargrillmat i Oslo sentrum, starter. Tusenvis av velsmakende porsjoner blir utdelt. Denne positive aksjonen har gjentatt seg årlig, og skaper stadig større velvilje overfor vegetarmat.

Den første demonstrasjonen mot riksutstillingen av levende pelsdyr på Hamar, ble også gjennomført. Pelsbransjen kommer etterhvert til å synes det er svært ubehagelig med årlig tilstedeværelse av dyrevernere når de sjauer avlsdyrene sine ut og inn for pelsbedømmelse.

1994

NOAH blir høringsinstans for Landbruksdepartementet. Dette året får NOAH også en oppblomstring av lokalgrupper, og knytter en rekke utenlandske kontakter. Tidlig på året har NOAH en samarbeidskampanje «heller naken enn med pels», med internasjonale People for the Ethical Treatment of Animals. Pelsindustrien er i fokus, og mange aksjoner og demonstrasjoner utføres.

1995

Offensiven mot pels fortsetter med anti-pelskampanje, dokumentarfilm om norsk pelsdyroppdrett laget av NOAH og innsamling av 10.000 underskrifter mot pels. Som kronen på verket kommer Etikkutvalget under Landbruksdepartementet med en uttalelse om pelsdyrhold, hvor de sier at pelsdyrhold bør avvikles!

NOAH jobber for at strutsehold ikke skal bli lov i Norge, men dessverre ender man opp med tillatelse og forskrifter. Forskriftene er riktignok strengere enn for mye annet husdyrhold, men allikevel ikke et steppedyr verdig.

Året byr også på endel praktisk dyrevern: Et oljeutslipp i Akerselva i Oslo rammer flere hundre ender. NOAH bidrar med innfanging og vasking av dyrene, i samarbeid med Byfuglenes Interessegruppe, Naturvernforbundet og Miljøheimevernet.

Senere dette året kommer nok en uttalelse fra Etikkutvalget, der de fraråder å starte delfinarium i Norge, etter henvendelse og aktivt arbeid fra NOAH. Dermed får NOAH satt en stopper for planene om å starte delfinarium i Grimstad!

NOAH prøver seg med kreative vinklinger på aksjonene, og oppnår bra dekning i alle typer media. Minnetavle leveres til forskere for å minnes ofrene for dyreforsøk. Norsk Kjøtts reklamekampanje for kjøtt i skolene møter kraftig motbør fra NOAH. Dyrekostymer tas i bruk på aksjoner mot hold av sirkusdyr og dyreforskning. Det aksjoneres mot stress- og smerteforsøk på rotter ved Universitetet i Bergen, og Gillettes testing av kosmetikk på dyr. Det iverksettes også en informasjonskampanje mot selungefangst.

NOAH reagerer også på bruk av levende reinsdyr i reklame i butikker langs Karl Johan ved juletider, og får til slutt stoppet misbruken.

1996

NOAH utroper pelsindustrien til «Norges mest dyrefiendtlige næring», og overrekker dem i den anledning et «diplom». En potetrykk-underskriftskampanje for hunder og deres eiere, er en ny vri på anti-pelskampanjen. Det demonstreres mot «Norges mest paranoide forsøksdyravdeling» i Tromsø, hvor hemmeligholdelsen av dyreforsøk er total. Utdeling av pepperkaker til folk på gaten som en aksjon mot pels og for kjøttfri jul, slår godt an. NOAH starter også en kampanje mot egg fra burhøns, hvor informasjon om burhøns legges i så mange eggkartonger som mulig i de største byenes butikker. I samarbeid med The Body Shop arbeider NOAH for et forbud mot kosmetikktesting på dyr i EU – 60.000 underskrifter samles inn i Norge. En anti- Mc Donalds-kampanje rekker man også i løpet av året. Dessuten reagerer NOAH mot den nye trenden innenfor kunst – utstilling av drepte dyr, som f.eks. rotteunger på glass og utstoppede valper.

I Oslo prøver NOAH hvordan det er å drive vegetarrestaurant og kunstutstilling – men her med medfølende og bevisste kunstnere: Et lite hus langs Akerselva leies for formålet i sommermånedene.

NOAH arrangerer for første gang støttekonsert, i Bergen. Dessuten deltar representanter på en internasjonal konferanse mot delfinarier. NOAH velges ut til å delta i en miljøvernundersøkelse og konferanse i regi av LOS-senteret i Bergen – og har dermed begynt arbeidet med å få miljøvernorganisasjonene til å se på dyrevern som en naturlig del av miljøvernet. NOAH iverksetter også en informasjonskampanje overfor veterinærer om dyrs rettigheter og overfor politikere om sel- og hvalfangst dette året. Omfattende undersøkelsesvirksomhet om hvilke dyreforsøk som foregår i Norge blir gjort av NOAHs aktive. På slutten av året greier NOAH å få forbrukerombudet til å refse Godt Norsks skruppelløse reklame om hvor dyre- og miljøvennlige de er.

En undersøkelse viser at det er 60.000 vegetarianere i Norge, og at 700.000 kunne tenke seg å bli vegetarianere. NOAHs vegetarkampanjer har tydeligvis en effekt…

1997

NOAH overtar Euroniche Norge – studentorganisasjon mot dyreforsøk i undervisningen, og starter en offensiv mot denne type fullstendige unødvendige forsøk. Det iverksettes også en kampanje for at Forsøksdyrutvalget skal erkjenne sin informasjonsplikt , og fortelle hva som egentlig foregår med forsøksdyr i Norge: NOAH oppfordrer folk til å sende et protestskriv mot hemmeligholdelse til Utvalget, sammen med en nøkkel som symbol for kampanjen: «Lås opp laboratoriene!»

Den årlige demonstrasjonen mot livdyrutstillingen av pelsdyr på Hamar, blir i år en «død-dyr-utstilling»: NOAH har fått tak i kasserte pelsdyrskrotter, og stiller disse ut for å markere at dyrene alltid er taperne i pelsindustrien. Etterpå brukes skrottene i en aksjon mot pelsbutikker under slagordet: «Vis kunden hele sannheten om pelsen!» En mer fredfylt aksjon «tenn et lys for pelsdyrene» får stor oppslutning blant folk.

NOAH klarer å få gåselever ut av sortimentet til en del butikker. Man engasjerer seg sterkt mot regjeringens forslag om å tillate at både veterinær og lekmann kan kastrere griser uten bedøvelse! NOAH hindrer etter en del om og men Polaria Dyrepark å fange inn ville pingvinunger fra Sørpolen for utstilling i parken. NOAH sender dessuten informasjon om dyrs rettigheter til alle landets prester.

Norges første Dyrerettighetskonferansen arrangeres, med foredragsholderne veterinær Bergljot Børresen, advokat Anders Folkman, teologiprofessor Jan Rantrud og forsker og forfatter Richard Ryder. Det blir et samlende og oppmuntrende arrangement for landets dyrevernere.

Dessuten: NOAH får sin egen nettside, noahonline.org, dette året!

1998

Motebladet Elle bestemmer seg for ikke lenger å vise pels i bladet, i forbindelse med at de lager en reportasje om NOAH. Det blir nok et år med sterk offensiv mot pelsindustrien: Pelsbønder inviteres til å sitte i bur på Hamar. NOAH-aksjonister sitter timer i bur både i Norge og Danmark, for å vise pelsdyrenes lidelser: «Hele livet i bur – hadde du holdt ut?». Sammen med People for the Ethical Treatment of Animals arrangeres en iøynefallende aksjon med aktivister i kister under slagordet: «I would not be caught dead in fur.» NOAH støtter også Dyrebeskyttelsens rettssak mot pelsindustrien, ved å aksjonere i dyrekostymer på Karl Johan i Oslo.

Etter en kampanje fra NOAH bekrefter OL-ledelsen at hundekjøring ikke kommer til å bli godkjent OL-gren. Dette vil spare mange hunder for lidelse, da ytelse og penger høyst sannsynlig blir viktigere enn enkeltindividene når mer står på spill i konkurransen. NOAH går dessuten ut mot Freias reklame om at melken i melkesjokoladen kommer fra «lykkelige» kuer – som selvsagt er vanlige kuer på bås, som blir frarøvet kalven og alt annet som minner om et normalt dyreliv. Som et resultat blir reklamen endret.

NOAH i Bergen og Kristent Forum for Naturetikk arrangerer en skaperverksgudstjeneste, hvor bl.a. Herborg Kråkevik leser dikt og synger utvalgte sanger for dyrs rettigeheter.

1999

NOAH overlever nye 10.000 underskrifter mot pelsdyroppdrett, til Landbruksdepartementet, og deltar i arrangeringen av en stor internasjonal demonstrasjon mot pels i Danmark. Det holdes et dyrerettighetsseminar i Tønsberg, fullt av foredrag og aksjoner. NOAH avslører ulovlig import av silkeaper til Akvariet i Bergen, og arbeider mot at dyreparken skal få tillatelse til å holde dyrene i et minimalt glassbur i kjelleren sin.

En dyrerettighetserklæring utformes og lanseres i forbindelse med NOAHs tiårs -jubileum.

Fakta om NOAH

  • startet i 1989
  • har 10 lokalgrupper
  • har 1200 medlemmer
  • 300 er aktive rundt i landet – d.v.s. 25% av medlemsmassen
  • 50% av medlemmene er vegetarianere
  • drives 100% på ulønnet, idealistisk basis
  • er politisk og religiøst uavhengig
  • kan kun støtte ulovlige aksjoner som er fullstedig ikke-voldelige, og ikke kan komme i skade for å sette mennesker eller dyr i fare

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/1999.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. Klikk her for å støtte vårt arbeid.